Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Stjäl inte välskött skog från små skogsbrukare

Regeringens förslag om inventering av nyckelbiotoper skulle drabba många små skogsägare hårt. Om en skog klassas som nyckelbiotop blir den i dag nämligen i praktiken värdelös, och en skogsägare kan förlora hundratusentals kronor.

Annons

Det tycks vara skördetid för Miljöpartiet i S-MP-regeringen just nu. Man har fått igenom mängder av saker i budgeten för 2018, som införandet av en flygskatt, subventioner av elcyklar och ökade solcellsbidrag.

Det här är symboliskt viktiga saker för Miljöpartiet, som behöver kunna peka på framgångar i regeringsarbetet för att kunna rädda sig kvar i riksdagen. Hittills har ju det varit mycket sparsamt med sådana.

Visst måste staten få peka ut vilka skogsområden som är skyddsvärda, men då måste staten också betala.

En av dessa framgångar handlar om nyckelbiotoper, det vill säga skogar med höga naturvärden. Regeringen föreslår att Skogsstyrelsen skall få göra en omfattande inventering i hela landet för att hitta sådana skogar.

Det här har gjort de små skogsägarna livrädda. De menar att detta är ett stort slag mot dem, framför allt mot dem som sköter sina skogar väl. De menar också att det är ett stort slag mot jobben på landsbygden, och att förslaget inte är rättssäkert.

I praktiken innebär nämligen ett utpekande av en nyckelbiotop ett förbud mot avverkning. I teorin är det inte så. Miljöcertifierade skogsbrukare har dock lovat att inte avverka nyckelbiotoper. De som inte är certifierade kan i praktiken inte heller göra detta, eftersom de allra flesta virkesköpare, framför allt alla stora, inte köper skog från nyckelbiotoper. Inte heller löser staten in nyckelbiotoper på det sätt man gör med naturvårdsreservat.

Om en skog klassas som nyckelbiotop blir den därmed plötsligt värdelös, och en skogsägare kan förlora hundratusentals kronor. En skogsägare som skött sin skog på ett så bra sätt att den fått ett högt naturvärde straffas alltså. Den som inte skött sin skog får däremot inget straff.

Här i Roslagen finns många exempel på små skogsägare som drabbats på detta sätt. En är Leif Eriksson i Sättraby. På hans mark pekades ett par hektar mark ut som nyckelbiotop, vilket gjorde att han inte kunde avverka skogen och förlorade minst 100000 kronor. Andra delar av hans mark blev sedan naturreservat, men där fick han ersättning.

Leif Eriksson är inte ensam om att drabbas på detta sätt. Enligt honom har nästan varje fastighet fått en nyckelbiotop på sin mark.

I förslaget om nyckelbiotopsinventeringen har regeringen avsatt 250 miljoner till ersättning för de områden som pekas ut som nyckelbiotoper. Det kommer inte att räcka långt. Och dessutom tillkommer alla dem som likt Leif Eriksson redan har en nyckelbiotop på sin mark.

Om dessa omfattas av regeringens beslut framgår inte, men det är inte troligt. I så fall krävs mycket mer pengar.

Det är helt orimligt att små skogsägare skall kunna drabbas på detta sätt, och att staten i praktiken stjäl hundratusentals kronor från dem. Visst måste staten få peka ut vilka skogsområden som är skyddsvärda, men då måste staten också betala. Det måste också gå att överklaga ett beslut om nyckelbiotoper, vilket inte går i dag.

Det är därför bara att hoppas att regeringen drar tillbaka sitt förslag, och återkommer med ett förslag som inte innebär att staten stjäl pengar från små skogsbrukare. Miljöpartiet kan väl nöja sig med allt annat man fått igenom i budgeten.

Mer läsning

Annons