Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Reidar Carlsson: Bra att Norrtälje kommun förbättrat servicen till företagen

Företagen i Norrtälje kommun har blivit mer nöjda med kommunens service de två senaste åren, enligt mätningen av nöjd-kund-index. Det är bra. Om företagen i Norrtälje kommun skall kunna växa och frodas så är det viktigt att kommunens service fungerar på ett bra och smidigt sätt.

Annons

Företagen i Norrtälje kommun har blivit mer nöjda med kommunens service de två senaste åren. I alla fall om man skall se till den mätning av kommunernas myndighetsutövning till företagen som Sveriges kommuner och landsting har gjort. Mätningen genomfördes i fjol och gällde bland annat brandskydd, miljö- och hälsoskydd, bygglov och serveringstillstånd.

Enligt mätningen, som gjordes med ett så kallat nöjd-kund-index (NKI), får Norrtälje NKI 72. Det är två enheter bättre än i förra mätningen, som gjordes under 2014. När mätningarna började 2009 fick Norrtälje NKI 64, och kommunen har alltså förbättrat sig rejält sedan dess.

Norrtälje kommuns förbättring sedan mätningen 2014 har i första hand skett när det gäller bygglov och miljö- och hälsoskydd. Däremot har indexet försämrats något lite när det gäller livsmedelskontroll och brandskydd.

Det här är mycket bra. Om företagen i Norrtälje kommun skall kunna växa och frodas så är det viktigt att kommunens myndighetsutövning fungerar på ett bra och smidigt sätt. Kommunens information skall till exempel vara tydlig och kommunens handläggare skall vara kompetenta, bemöta företagen på ett trevligt sätt samt kunna ge snabba besked.

Norrtälje kommuns förbättring sedan mätningen 2014 har i första hand skett när det gäller bygglov och miljö- och hälsoskydd. Däremot har indexet försämrats något lite när det gäller livsmedelskontroll och brandskydd. Och när det gäller serveringstillstånd har det skett en kraftig försämring, från NKI 75 till NKI 68.

Här måste Norrtälje kommun noga undersöka vad som skett. Norrtälje kommun samarbetar sedan några år med andra kommuner på detta område, och handläggarna för serveringstillstånden i Norrtälje kommun sitter i Täby. Detta kan spela roll för försämringen, men å andra sidan gällde samma sak vid förra mätningen.

Norrtälje kommuns hemsida har fått hård kritik, inte minst för att hemsidans sökfunktion fungerar mycket dåligt. Det märks också i mätningen. Index för ”Information” är bara 68, jämfört med till exempel ”Bemötande” som har index 77 och ”Kompetens” som har index 71. Det är bara att hoppas att hemsidan, och framför allt sökfunktionen, snarast förbättras.

I början på förra året fick Norrtälje en ny kommundirektör: Ulla-Marie Hellenberg. Hon har satt igång ett värdegrundsarbete för att förändra kulturen i kommunhuset så att huset blir mer öppet och att medborgaren sätts i fokus. Hon har tillsatt en speciell tillväxt- och utvecklingschef och har gjort vissa organisatoriska förändringar på kommunstyrelsekontoret.

I början på förra året fick Norrtälje en ny kommundirektör: Ulla-Marie Hellenberg. Hennes  ledarstil och förslag till förändringar mottogs inte positivt överallt i kommunens organisation. Det blev turbulent i kommunhuset och flera kommunchefer sa upp sig.

Ulla-Marie Hellenbergs ledarstil och förslag till förändringar mottogs inte positivt överallt i kommunens organisation. Det blev turbulent i kommunhuset och flera kommunchefer sa upp sig.

Förbättringen av kommunens NKI-index kan tyda på att Ulla-Marie Hellenbergs förändringsarbete har givit effekt. Det är dock för tidigt att dra den slutsatsen. SKL:s mätning gjordes i fjol, då Ulla-Marie Hellenbergs förändringsarbete knappast hade fått genomslag.

Det blir därför spännande att se vad som händer i nästa mätning av NKI-index. Om Ulla-Marie Hellenberg lyckats med sitt mål borde NKI-index ta ett rejält skutt uppåt. Men om indexet istället sjunker, lär turbulensen på kommunkontoret ta ny fart.

Mer läsning

Annons