Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tack alla lärare i Norrtälje kommun

Fler elever i kommunen är behöriga till gymnasiet Norrtälje i år, och andelen är högre än riksgenomsnittet. Även elevernas meritvärden är högre än rikssnittet, när de nyanländas resultat har räknats bort. Vi vill från Centerpartiets sida tacka alla lärare i kommunen som bidragit till att eleverna ännu bättre når kunskapsmålen, skriver Emelie Löthgren.

Annons

Alla som har följt utvärderingen av grundskolebetygen vet att Norrtälje kommuns elever har lyckats bättre med att nå kunskapsmålen i år än 2016. Fler elever i kommunen är behöriga till gymnasiet Norrtälje i år, och andelen är högre än riksgenomsnittet.

Även elevernas meritvärden är högre än rikssnittet, när de nyanländas resultat har räknats bort. Vi vill från Centerpartiets sida tacka alla lärare i kommunen som bidragit till att eleverna ännu bättre når kunskapsmålen.

Skolan är vårt viktigaste redskap för att ge alla barn chans till kunskap, inflytande över sina liv och försörjningsförmåga. Och allra viktigast för att uppnå detta är lärarnas insats, skriver Emelie Löthgren.

Uppgiften att ge alla barn en bra start på det livslånga lärandet är utmanande och oerhört viktig. Eleverna har olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Skolan är vårt viktigaste redskap för att ge alla barn chans till kunskap, inflytande över sina liv och försörjningsförmåga. Och allra viktigast för att uppnå detta är lärarnas insats.

Skolan har under de senaste decennierna, både nationellt och lokalt, varit ett slagträ i den politiska debatten, kanske för att vi är många som bryr oss om våra barns start i livet och vill ställa oss på barrikaderna för att de får bästa tänkbara utbildning. Lärarnas dagliga insatser för elever i klassrummen har hamnat i skymundan när debatten om rankningar, betygsstatistik och politiska konflikter har rasat. Utan lärarnas kompetens, engagemang och arbetsinsats skulle skolorna endast vara helt vanliga byggnader.

En av Norrtälje kommuns största utmaningar handlar om att vara en bra arbetsgivare. Det gäller inte minst att vara en bra arbetsgivare för lärarna för att lyckas behålla och rekrytera de allra bästa.

Norrtälje kommun har tagit emot fler nyanlända ungdomar än den genomsnittliga svenska kommunen. Som liberaler står vi centerpartister upp för medmänsklighet och vi värnar asylrätten. Vi gör det också med insikt om att vi i Sverige behöver bli fler invånare. Bristen på arbetskraft riskerar på sikt att slå sönder välfärd och tillväxt.

För unga människor som söker sig till Sverige för att bygga sin framtid är skolan ovärderlig. Men migrationen ställer naturligtvis stora krav på skolan och lärare. Målet är att alla ska nå kunskapsmålen, men det kan ta tid för nyanlända elever att komma ikapp i skolan. Tuffa upplevelser i hemlandet, och under flykten, språkinlärning som fortfarande pågår och anpassning till en helt ny miljö spelar in, även om de individuella skillnaderna naturligtvis är stor. Så tack alla lärare för er insats!

Emelie Löthgren (C), vice ordförande i barn- och skolnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons