Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så vill vi stoppa sexuella trakasserier i skolan

Annons

De senaste veckorna har mängder av pojkar och flickor vittnat om sexuella trakasserier. Tusentals elever har berättat om sina upplevelser under #tystiklassen och #räckupphanden. Främst är det flickor som just nu gör sig hörda, men det gäller förstås även pojkar, som lever i en minst lika hård tystnadskultur, om inte rent av ännu hårdare.

I en undersökning som organisationen Friends genomförde tidigare i år svarade sju procent av eleverna på mellanstadiet och tio procent av högstadieeleverna ja på frågan om de blivit utsatta för sexuella trakasserier av andra elever under det gångna året. Troligtvis är sexuella trakasserier betydligt vanligare än så.

Vi vänder oss emot att brott i skolan kallas mobbning, när det egentligen handlar om misshandel, olaga hot, övergrepp i rättssak, sexuella trakasserier etcetera. Det är som att det som händer i skolan inte riktigt tas på allvar, skriver åtta företrädare för Liberalerna. Foto: Janerik Henriksson, TT

De 52 anmälningar om kränkningar som kommunala skolor i Norrtälje rapporterat till barn- och utbildningsförvaltningen sedan 2015 utgör förmodligen bara toppen av ett isberg. Detta trots att lagstiftningen redan är tydlig: i svenska skolor och förskolor råder nolltolerans mot sexuella trakasserier. Alla fall ska anmälas till rektor eller förskolechef som i sin tur ska anmäla till huvudman. I allvarliga fall ska trakasserierna dessutom anmälas till polis och DO, Diskrimineringsombudsmannen.

Ändå sker inte det. Det är uppenbart att det verkar råda en föreställning om att trakasserierna är del av ett normalt beteende och något man får lära sig att leva med som ung. Det är det inte. Det är viktigt att säga ifrån i tid och även ta yngre elever, särskilt elever i årskurs 1–6 på allvar när de lyfter problemen.

Det finns inget utrymme för att bagatellisera beroende på elevernas ålder. Eleverna riskerar till sist att bli avtrubbade och drivs att acceptera allt grövre behandling. Det spelar heller ingen roll om det bara har hänt en enda gång.

Vi vänder oss emot att brott i skolan kallas mobbning, när det egentligen handlar om misshandel, olaga hot, övergrepp i rättssak, sexuella trakasserier etcetera. Det är som att det som händer i skolan inte riktigt tas på allvar.

Detta behöver vi ändra på. Brott som begås i skolan ska polisanmälas. Allt annat förstärker bilden av att det som inte får accepteras trots allt är accepterat. Det är därför minst lika viktigt att även anmäla kränkningar som elever begår mot lärare.

Skolor som aldrig rapporterar några kränkningar behöver kontaktas med en fråga om hur det kommer sig. Är allt frid och fröjd eller saknas det kunskap? Det är också viktigt att det finns resurser för utbildad personal i skolan, som elever och lärare kan vända sig till direkt när trakasserierna inträffar, för att få stöd att kunna bearbeta händelsen.

Vi behöver även få bättre kännedom om omfattningen av sexuella trakasserier. I Norrtälje skulle frågor om detta skulle kunna ställas i nästa Tink-enkät, det vill säga den undersökning som Trygg i Norrtälje kommun genomför vartannat år och som besvaras av elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt de som går andra året på gymnasiet. Det är angeläget att vi tidigt upptäcker och motverkar oönskade attityder och beteenden.

Att bli utsatt för sexuella trakasserier påverkar omedelbart den psykiska hälsan. Om man blir utsatt för sexuella trakasserier har man mycket sämre förutsättningar för att lära och för att utvecklas. Arbetet mot sexuella trakasserier är därför en av flera viktiga kvalitetsaspekter för att höja kvaliteten på skolan i Norrtälje.

Robert Beronius (L), ledamot i barn- och skolnämnden

Christina Frisk (L), ledamot i utbildningsnämnden

Nicklas Salmin (L), ordförande Liberalerna Norrtälje

Karin Karlsbro (L)

Hans Andersson (L)

Åsa Wennerfors (L)

Lennart Rohdin (L)

Veronika Areskoug (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons