Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rädda Roslagsmuseet

Annons

Förslaget till om- och tillbyggnad ser ut att bli den sista spiken i Roslagsmuseets kista. Ingen skall tro att det nya trapphuset är avsett att gynna Roslagsmuseets verksamhet. Tvärtom är syftet att lättare kunna använda museets lokaler till helt andra verksamheter, vilket klart framgår av bygglovsritningarna. Den här om- och tillbyggnaden ser ut att bli den sista spiken i Roslagsmuseets kista.

För hundra år sedan skapade Fornminnes- och hembygdsföreningen åt Norrtäljeborna ett fantastiskt fint och spännande stads- och landsmuseum med unika samlingar som levandegör och skildrar livet i Roslagen och den 400-åriga staden Norrtälje. 1972 överlät föreningen museets fastigheter och samlingar till en stiftelse att förvalta och vårda, utöka samlingarna och hålla dem tillgängliga för allmänheten. 1993 ombildades stiftelsen, varvid kommunen åtog sig att fortsättningsvis svara för museets underhåll och drift. Därmed blev Roslagsmuseets egendom och verksamhet i praktiken kommunens.

Norrtäljeborna äger i Roslagsmuseet en unik föremålssamling och i gevärsfaktorifastigheten med byggnader och parkmiljö ett objekt av kulturhistoriskt riksintresse. Ett återuppståndet Roslagsmuseum skulle kunna bli väldigt fint, lika fint som Österlens museum i Simrishamn, skriver Ulf Zettersten. Foto: Ulf Zettersten.

Sedan dess har ekonomin varit ett överhängande problem. Stadens styresmän tycks inte ha förstått värdet av den kulturskatt man fått att förvalta. I stället har stiftelsen tvingats avhända sig sina lagerlokaler och en väsentlig del av sitt fastighetsinnehav. Sedan flera är år museet stängt. Föremålssamlingen förvaras i för ändamålet ej fullvärdiga lagerutrymmen.

2017 beslöts att under 25 år överlåta museets utställningslokaler till kommunen, som nu planerar utföra en om- och tillbyggnad för ny ”publik verksamhet”. Ritningarna visar att byggnaden inte avses användas för Roslagsmuseets verksamhet. Något beslut om samlingarna har inte tagits, varför de fortsättningsvis inte kan antas bli permanent utställda eller förvarade på ett tillfredsställande sätt.

Norrtäljebor – varför låter ni era politiker spoliera ert kulturarv? Norrtäljeborna äger i Roslagsmuseet en unik föremålssamling och i gevärsfaktorifastigheten med byggnader och parkmiljö ett objekt av kulturhistoriskt riksintresse. Ett återuppståndet Roslagsmuseum skulle kunna bli väldigt fint, lika fint som Österlens museum i Simrishamn, se bilden.

Faktoriet med intilliggande forsar och fall är nyckeln till stadens ursprung. Detta är platsen där stadens första och under lång tid största industri etablerades i samband med att Norrtälje blev stad. Finns det någon plats i staden som kan sägas ha större symbolvärde för staden Norrtälje?

Det är ett ödets ironi att politiker från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, som alla torde vara intresserade av miljö, hållbar utveckling av stad och landsbygd, nu är på väg att skrota Roslagsmuseet, denna för alla sinnen lockande ingång till kunskap om de verksamheter, arbets- och levnadsbetingelser som byggt upp Norrtälje kommun av i dag.

Norrtäljeborna bör vara stolta och rädda om detta fantastiska arv, som de fått att förvalta men som just nu håller på att gå en okänd eller ingen framtid alls till mötes. Vore det inte mycket bättre att fira stadens 400-årsjubileum med att nyöppna Roslagsmuseet i en varsamt renoverad faktoribyggnad?

Ulf Zettersten, barnbarns barnbarn till Ludvig Reinhold och Molly Zetterstén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons