Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vinklade fakta för avvecklad kärnkraft

Inbjuden av Miljöpartiets Dan Westin närvarade jag nyligen i stadens bibliotek vid ett föredrag av teknologie doktor (i pappersteknik) Göran Bryntse, på temat kärnkraftsavveckling. Bryntse är känd för sitt motstånd till denna energikälla, och anser (i likhet med mig) att vi inte ska bygga nya reaktorer med den nuvarande föråldrade tekniken. Han vill dessutom så snabbt som möjligt avveckla den befintliga kärnkraften.

Det finns delar från föredraget som jag anser väcker frågor beträffande Bryntses trovärdighet som energiexpert. I sin presentation visade han upp en bild över de enorma mängder energi man skulle kunna spara inom EU, och menade att det motsvarade 100 kärnreaktorer. I Europa är det ju en stor mängd el som görs med kolkraft, så jag ställde frågan om han anser att det ur klimatperspektivet är mer bråttom att avveckla kärnkraften än kolkraften. På den frågan svarade Bryntse undvikande att det där med klimatförändringarna nog är överdrivet, och att det inte är så viktigt att snabbt avveckla kolkraftverken. Samtidigt brukar Bryntse själv använda FN:s brett forskarstödda klimatpanel IPCC som stöd för sina argument, så när jag vid ett tillfälle refererade till IPCC:s rapport från maj 2011, där de visar att det går att göra världen fossilbränslefri till 2050, men att det förutsätter fortsatt användande av kärnkraft, blir Bryntses kommentar helt kort: ”De har räknat fel”.

Samtidigt som Bryntse tydligen är i alla fall delvis skeptisk till klimatpåverkan av CO2 så är han ändå mycket angelägen om att visa att kärnkraften också är en klimatbov. Det är svårt att göra heltäckande analyser i ämnet, men det finns ett antal större oberoende studier där kärnkraftens klimatpåverkan på livscykelbasis jämförs med andra energislag, och de allra flesta landar i att kolkraft leder till mellan 10 och 20 gånger så höga CO2-ekvivalenta utsläpp som kärnkraft per producerad kWh. Om man använder naturgas är det bättre än kol, men fortfarande mellan 7 och 10 gånger kärnkraftens utsläpp.

När Bryntse visar ett stapeldiagram över olika energislags klimatpåverkan, väljer han den mest kärnkraftskritiska resultatsammanställningen, där man vid en noggrannare kontroll kan se att de bland annat räknat upp kärnkraftens utsläpp med antaganden om kärnvapenkrig och de utsläpp som det leder till. Argumentet är då att man kan använda kärnbränslet till att göra bomber, och då är kärnkraften skyldig till även de utsläpp som det antagna kärnvapenkriget leder till.

Dessa kraftigt uppräknade kärnkraftssiffror jämförs sedan av Bryntse med kraftigt nedräknade kolkraftssiffror grundade på införandet av koldioxidlagring i marken (så kallad CCS), en teknik som är i försöksstadiet men som redan nu är starkt ifrågasatt eftersom många forskare befarar att gasen så småningom kommer att läcka upp till ytan och ut i atmosfären igen. I sin iver att svartmåla kärnkraften presenterar alltså Bryntse denna så ”elak” som möjligt, medan han gör kolkraften så ”snäll” som möjligt, och ställer sedan staplarna bredvid varandra .

Göran Bryntse är måhända en kompetent papperstekniker men jag anser att hans fanatiska kärnkraftsmotstånd har inverkat menligt på objektiviteten.

Vår tids stora utmaning är enligt min och de allra flesta klimatforskares synpunkt att komma till rätta med utsläppen av de växthusgaser som hotar vår planet. Då duger det inte att så starkt fokusera på att snabbt avveckla ett av de trots allt mer klimatvänliga energislagen, samtidigt som man tonar ner behovet av avveckling av de fossila bränslena. Det finns starka skäl för att inte satsa på nya kärnreaktorer med den gamla tekniken, som den ökande avfallsmängden, riskbilden, och inte minst ekonomin. Jag tycker däremot inte att det gagnar vår miljö om vi låter avvecklingstakten av befintlig kärnkraft påverkas av vinklade ”expertfakta” om klimatpåverkan.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel