Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vilka äldre vill bo i Solbacka strand?

I Miljöpartiet har demokratifrågorna alltid haft stor plats. En viktig del i detta är dialogen med medborgarna. Ordet dialog markerar att bägge parter lär sig av samtalet och kan lyssna. Ordet medborgare innebär att vara med i bestämmandet och att därigenom dela makten och ansvaret. Det är inte samma ord som kund.

Annons

Äldreomsorgen är en stor del av den kommunala verksamheten. Den kommer att bli än viktigare. Trots att antalet äldre ökar minskar andelen som får plats på till exempel demensboenden.

Äldreomsorgen är också en del av vår välfärd. Till skillnad från barnomsorgen är den behovsprövad och kanske måste den vara det av ekonomiska skäl, men det är intressant att notera att ”fattigvårdstänkandet” och myndighetsbestämmandet lever kvar i så stor utsträckning när det gäller äldrevård, men inte när det gäller barnomsorg.

I början av april anordnade vi i Gröna seniorer en medborgardialog om bättre äldreomsorg. Det blev ett mycket lyckat möte.

Vi kunde bland annat lyssna till en intervju med chefen för ett kommunalt äldreboende i Göteborg, Gerdas gård, där man infört ett boende ”på riktigt” där de äldre är med och bestämmer. Där har de inflytande och bestämmer om sitt boende. De bor inte på en arbetsplats för äldreomsorg.

Den här inriktningen kom till stånd, när den nuvarande chefen började sin tjänst för två år sedan och gick runt och ställde frågan till sina medarbetare: ”Skulle du själv vilja bo här eller låta dina närstående bo här när ni blir gamla”. När samtliga medarbetare svarade nej, förstod hon att det måste genomföras en radikal förändring i den fysiska miljön, arbetsmiljön, i inflytandet och makten för de anställda och för dem som bodde där.

I samtalen under medborgardialogen kom det fram många intressanta och viktiga synpunkter. Där fanns oron för att inte få välja boende och att få nej när man verkligen behöver hjälp. Där fanns önskemål om att få mer flexibla äldreboenden. Ett exempel som kom upp var trygghetsboende med tillgång till nattpersonal och en trevlig restaurang att besöka på dagtid, för att senare få utökat omhändertagande efter behov. Där fanns önskemål om personal som har tid att prata och om bostäder på marknivå med uteplatser. Där återkom flera gånger önskemål om fler parboenden för äldre.

När vi ser den fabriksliknande byggnad för äldreboende, som nu växer fram vid Solbacka strand, funderar vi på om vi skulle vilja bo där. Valfriheten kan inte bara handla om att få välja mellan ett jättestort kommunalt vårdbolag och ett antal liknande privata bolag.

Den ekonomiska detaljstyrningen som utövas av politiker för både kommunala och privata utförare ger ”produktionsinriktning”, stress, höga sjuktal, frustration och ett likartat utbud. Vi måste få en äldrevård, där de äldre får mer att säga till om. Där de kan välja på många tydligt avgränsade och definierade alternativ.

Även personalen i de kommunala alternativen borde ha en hög grad av självbestämmande och borde utforma vården tillsammans med de äldre. Etablering av privata alternativ ska ske när de tillhandahåller en verksamhet som saknas och behövs, men inte bara för att öka den privata andelen. Ersättningssystemen borde mera premiera kvalitet framför enbart kvantitet.

Metoden som chefen på Gerdas gård använde har gett bra resultat. Vi skulle önska att alla medarbetare och boende fick möjligheten att vara med om ett sådant arbete. En bra början är att fråga alla medarbetare om de skulle vilja bo på de boenden där de arbetar.

Ordnas även fler medborgardialoger tror jag att vi kan få vara med om stora förändringar. Det är dags att lyssna på de äldre och låta dem få mera makt över den omsorg de behöver. Äldreboenden ska vara ”boende på riktigt”.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel