Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Viktigt bevara ängs- och betesmarker

Brist på betesdjur och igenväxande betesmarker blir en allt vanligare syn. Detta samtidigt som många lantbrukare konfronteras med lönsamhetsproblem.

Att bevara ängs- och betesmarkerna är ett viktigt kulturarv och en viktig åtgärd för att bevara de cirka hälften av Sveriges växt- och djurarter som är knutna till kulturlandskapet. Vi behöver därför stärka incitamenten för att hävda ängs- och betesmarker vilket också gynnar lantbrukare och bidrar till en levande och attraktiv landsbygd.

Ängs- och betesmarkerna förser oss med viktiga ekosystemtjänster som kolinbindning, pollinering och inte minst ett estetisk tilltalande landskap. Vi behöver ta krafttag för att vända utvecklingen för ängs- och betesmarkerna och lantbrukarens roll som landskapsvårdare måste lyftas fram.

Miljöpartiet arbetar för att:

• Vi ska ta ett helhetsgrepp om fortsatt skötsel av ängs- och betesmarker i en nationell ängs- och betesplan. Jordbruksverket bör få i uppdrag att ta fram planen och den bör innehålla åtgärder för att öka betesdriften samt ett arealmål för ängs- och betesmarker.

• Vi ska höja den ekonomiska ersättningen till lantbrukare för skötsel av ängs- och betesmarker inom landsbygdsprogrammet. I synnerhet behövs höjd ersättning till skogsbete och mosaikbetesmarker.

• Vi ska driva på för att andra EU-länder ska införa beteskrav i lagstiftningen.

• Vi ska driva på för högre, enklare och effektiva ersättningar för skötsel av äng- och betesmarker vid nästa översyn av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken.

• Vi ska satsa på gröna beredskapsjobb i form av restaurering och naturvårdande skötsel av våra ängs- och betesmarker.

• Vi ska förstärka uppdraget till centrala statliga myndigheter som till exempel Trafikverket, Svenska kraftnät, Havs- och vattenmyndigheten att arbeta med naturvårdande skötsel kring infrastrukturmiljöer till exempel järnvägsspår, hamnar, vägrenar och kraftledningsgator eftersom dessa i dag hyser en hel del arter som traditionellt är knutna till ängs- och betesmarker.

• Vi ska införa krav i djurskyddslagstiftningen om att även tjurkalvar ska få beta ute.

• Vi ska utreda hur vilda djurs bete kan komplettera tamdjurens bete till exempel i skyddade områden.

Med dessa åtgärder ser vi att den nedåtgående trenden för ängs- och betesmarker kan vändas samtidigt som lantbrukare gynnas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel