Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi vill satsa mer på stöd till barn och unga

John F Kennedy var den amerikanske president som bestämde sig för att ta människan till månen. Han lyckades, även om han själv inte fick uppleva det. Vid ett tillfälle sa han att segern över fattigdomen är lika svårvunnen som erövringen av yttre rymden. Men månlandningen visar att det inte är omöjligt, och vi ska spänna bågen högt i vår kommun när det gäller att stötta de svagaste.

Socialnämnden gör 2019 ett prognostiserat budgetunderskott för sjunde gången på 10 år. Bedömningen är att det finns en överhängande risk att det blir ett budgetöverskridande resultat även år 2020 om inte budgeten anpassas för att ge nämnden realistiska förutsättningar.

Kommunens ekonomi är för närvarande i relativt god ordning, men många bedömare anser det högst trolig att en lågkonjunktur är i annalkande. Därför föreslår vi i vårt budgetförslag för år 2020 att det görs en extra satsning på socialnämnden - i tid. Totalt föreslår vi ökande anslag med nära 20 miljoner kronor, vilket är i linje med förvaltningens bedömning av behoven.

Vad ska pengarna användas till? Jo, en orsak till ökade kostnader är att psykisk ohälsa växer i samhället, så även i Norrtälje kommun. En konsekvens av detta är fler inkomna orosanmälningar, fler vårddygn, att fler behöver försörjningsstöd samt att de som behöver stöd behöver mer stöd vilket innebär att vägen till egenförsörjning blir längre.

En satsning på att hjälpa människor i ett tidigt skede är visserligen en kostnad på kort sikt, men en ”vinst” i det långa loppet. Ju senare insatser, desto högre kostnader för samhället och förödande konsekvenser för individen. Det förvaltningen skulle behöva är bland annat ytterligare en socialsekreterare på avdelningen för barn och unga, att kunna satsa på förebyggande åtgärder kopplat till psykisk ohälsa för barn och vuxna samt lägga tid på att utforma ett tydligare regelverk för försörjningsstöd med syfte att snabbare få fler i egenförsörjning.

Givetvis ska ekonomin noggrant följas upp, och det måste ytterligare planeras för flera åtgärder i verksamhetsplanen i syfte att nå en ekonomi i balans. Detta är och förblir en av de viktigaste uppgifterna för förvaltningen.

Norrtälje kommun har sedan migrationskrisen 2015 tagit emot ett mycket högre antal nyanlända än under tidigare år. Detta innebär givetvis en ökad press på att klara av bostadsförsörjningen och på sikt ökade försörjningsbidrag. Det innebär därför att kommunen måste lyckas med integrationen och att individerna i fråga anpassar sig till svensk lag och kultur och blir en del av samhället helt enkelt. Ett tydligt mål även här är egenförsörjning. En annan avgörande integrationsfråga är bekämpandet av så kallad ”hederskultur” som begränsar kvinnors och flickors rätt till självbestämmande.

Kommunen har i dag inte en tillräckligt väl utformad integrationsplan vilket vi beklagar. Frågan drevs av Sverigedemokraterna redan vid förra årets budgetdebatt. Fokus måste vara att en sådan integrationsplan snabbt tas fram av socialnämnden och kommunstyrelsen i samverkan.

Sammanfattningsvis så vill Sverigedemokraterna öka socialnämndens budget med hela åtta procent år 2020 för att kunna genomföra åtgärder som syftar till att kommande år istället minska kostnadsökningarna i nämnden och ge förutsättningar för en budget i balans.

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel