Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi vill ha fem kommundelar

Det måste hända något när det gäller landsbygdspolitiken! Alla politiska partier lovordar landsbygden och säger sig vilja värna den, men några konkreta förslag som skulle innebära en verklig förändring har inte synts till.

Annons

Vi i Vänsterpartiet har nu, efter en diskussion bland våra medlemmar, bestämt oss för att driva frågan om en kommundelsnämnd. Förslaget kommer ursprungligen från Väddöbygden.

Kommunledningen har under lång tid prioriterat utvecklingen av Norrtälje stad – ofta på bekostnad av de mindre tätorterna och landsbygden. I den nyligen antagna översiktsplanen skriver man att ”Norrtälje stad har en potential att utvecklas och bli en tillväxtmotor för hela kommunen”. Den ensidiga satsningen på Norrtälje stad har i flera år väckt irritation bland de kommuninvånare som bor utanför staden. Man anser att den är djupt orättvis. Inte minst har detta kunnat avläsas i en rad debattartiklar i Norrtelje Tidning. Man kan dessutom undra om satsningen kommer att fungera. Kan verkligen Norrtälje stad vara en motor för hela kommunen? Hittills har det inte fungerat särskilt bra.

I Norrtälje stad bodde vid senaste årsskiftet 17 995 personer och i resten av kommunen bodde drygt dubbelt så många, eller 38 850 personer. Utanför de tre största tätorterna bodde 29 423 personer – alltså mer än hälften av kommunens invånare.

Kommunen har det övergripande ansvaret för hela kommunens utveckling. Det ansvaret gäller även landsbygden. Kommunen kan förvisso inte genomföra allting, men man kan och måste agera, initiera och arbeta för den utveckling som är önskvärd – och även satsa pengar. Det går inte att överlämna landsbygdsutvecklingen till marknadskrafterna. Det håller inte heller att hänvisa till andra huvudmän eller att tro att allt, som behöver göras på landsbygden, kan ske genom ideellt arbete.

Så här ser vårt förslag ut:

• Kommunen delas in i fyra kommundelar, utöver Norrtälje stad med omnejd – en nordvästlig, en sydvästlig, en sydostlig och en nordostlig.

• En kommundelsnämnd inrättas med ansvar för de fyra yttre kommundelarna och med ett kommundelskontor som bemannas med fyra tjänstemän, var och en med ansvar för utvecklingen i varsin kommundel.

• Dessa tjänstemän får i uppdrag att, i samråd med de boende och dem som är verksamma inom respektive kommundel, utreda och föreslå åtgärder ägnade att utveckla bygden.

• Dessa åtgärder finansieras genom att – utöver de pengar som går till skola, vård och omsorg – fem procent av de skattepengar som kommer från respektive kommundel återinvesteras i den bygd varifrån de kommer.

Det är av yttersta vikt att kommundelsnämnden har en rejält tilltagen egen budget. Kommunens årsomsättning är i dag omkring 2,5 miljarder, varav ungefär 2 miljarder utgörs av skatteintäkter. Fem procent av 2 miljarder är 100 miljoner.

Det här går vi till val på. Vill du se en reell utveckling av landsbygden i Norrtälje kommun, så rösta på Vänsterpartiet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel