Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi vill få fler att kontakta polisen

Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för brott i nära relationer och varje år dör i genomsnitt 17 kvinnor av våld från närstående.

Att bli utsatt för våld, hot och trakasserier av en person som man har eller har haft en nära relation med orsakar stort mänskligt lidande och stor otrygghet. Sedan Alliansregeringen tillträdde har vi tagit initiativ till satsningar för att minska kvinnors utsatthet för brott och förbättra stödet till de kvinnor som blivit utsatta. Att minska våld i nära relationer är en fråga som fortfarande är högt prioriterad.

I Sverige polisanmäldes under förra året över 17 400 fall av misshandel mot kvinnor som inträffat inomhus av en bekant gärningsman och nästan 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Det är fler anmälda fall än någonsin tidigare. Totalt har antalet anmälda brott av dessa slag ökat med 30 procent under de senaste tio åren. Under samma tidsperiod har antalet anmälningar om sådana brott även ökat i Stockholms län, och förra året anmäldes 5 388 brott.

Eftersom endast en mindre del av de brott som begås anmäls till polisen beskriver statistiken över anmälda brott inte den faktiska brottsligheten. Enligt den frågeundersökning som Brottsförebyggande rådet genomför årligen, Nationella trygghetsundersökningen (NTU), är det människors benägenhet att anmäla denna typ av brott som har ökat snarare än det faktiska våldet. Att fler av de kvinnor som utsatts för brott i nära relationer vänder sig till polisen är mycket positivt och tyder på att satsningarna mot våld mot kvinnor har gett effekt och att det finns ett högt förtroende för rättsväsendets myndigheter. Enligt NTU är också allt fler kvinnor positiva till den kontakt de har haft med polisen.

Ytterligare insatser behövs för att få ännu fler att vända sig till polisen. Det är inte ovanligt att kvinnor som utsätts för våld av sin partner inte ser detta som brott. Normaliseringsprocessen innebär att det som är onormalt – i det här fallet våld, kränkningar och hot – gradvis blir en del av vardagen och därmed upplevs som normalt. Genom kommunikation kan vi sprida budskapet att hot och våld alltid är allvarliga brott som ska polisanmälas.

På regeringens uppdrag har Rikspolisstyrelsen under de senaste åren genomfört informationskampanjer gällande brott i nära relationer. Även om informationskampanjen inte har utvärderats ännu indikerar mätningar att den bidrar till att utsatthet för brott i nära relationer synliggörs. Regeringen ger därför Rikspolisstyrelsen nu i uppdrag att fortsätta med sitt informationsarbete och tillför ytterligare resurser för just detta arbete.

För ett framgångsrikt arbete mot brott i nära relationer krävs dock mer än kampanjer. Det är viktigt att vi får en bättre bild av hur den faktiska utsattheten ser ut. Regeringen har därför gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer som ska redovisas i maj 2014.

För att åstadkomma en kraftsamling mot våld i nära relationer har regeringen också utsett förre länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad, till nationell samordnare. I hennes uppdrag ingår bland annat att se över hur det förebyggande arbetet kan förbättras samt hur stöd och skydd till våldsutsatta kan utvecklas. Många andra insatser pågår också. Bland annat remitterades nyligen flera konkreta förslag om skyddade personuppgifter i syfte att höja skyddet för dem som riskerar att utsättas för brott. Vidare stärker regeringen stödet till kvinnojourerna. Regeringen har också gett Kriminalvården i uppdrag att göra en särskild satsning för att minska återfall i brott bland våldsamma män.

Genom att synliggöra våld i nära relationer och arbeta på flera olika fronter samtidigt kan vi på bästa sätt nå framåt i det angelägna arbetet att bekämpa denna typ av våld.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel