Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi säger stopp för nya nedskärningar på förskolan

Annons

Förskolans verksamhet är en otroligt viktig del i vårt samhälle. Uppdraget vilar på en värdegrund som ska baseras på demokratiska arbetssätt där allas lika värde ska främjas, undervisningen ska anpassas efter alla barns behov och intressen samt lägga grunden för ett livslångt lärande.

Anmäl text- och faktafel

Förutsättningarna för oss som arbetar inom förskolans verksamhet är på många sätt ansträngda. Vi är otroligt oroliga för över den arbetsbelastning vi har och över den ohälsa som drabbar oss pedagoger i förlängningen. Det är ett arbetsmiljöproblem som måste tas på allvar.

Vi är nu mitt i det andra året av tre med nedskärningar och besparingar vilket drabbar våra verksamheter negativt.

Förskolan ska erbjuda en trygg omsorg för barnen och stimulera deras utveckling och lärande. Vi styrs av både skollagen och av Läroplan för förskolan, som tydligt visar på vilket uppdrag vi har och detta måste vi som personal ha möjlighet att genomföra. Arbetsmiljön för både barn och personal är inte bra! Vi har stora barngrupper och personalen räcker inte till. Vi måste hinna se alla barn och vara närvarande, kunna säkerställa barnens säkerhet och trygghet samt uppfylla det uppdrag vi har, vilket är svårt just nu!

Förskolan och varje pedagog ska verka för att en tillitsfull relation skapas med vårdnadshavarna. Med tanke på den höga arbetsbelastning som finns, de sjukskrivningar som medföljer och den personalomsättning som då blir, drabbas denna relation negativt. Vi har jättebra vikarier i våra verksamheter, men att vi i den ordinarie personalen orkar och finns på plats hela dagarna är otroligt viktigt. Detta klarar vi inte av nu! Kvaliteten på den pedagogiska verksamheten blir sämre i och med detta.

Personalen har ett stort ansvar för barn och verksamhet, vi måste ständigt lösa de problem som uppstår, täcka upp för varandra vid frånvaro, arbeta övertid och långa dagar. Verksamheten drabbas genom att vi inte kan genomföra reflektioner och planeringar som vi behöver göra för att kunna bedriva en fullgod pedagogisk verksamhet. Vi som arbetar är helt slut, engagemanget som behövs och som ska driva oss framåt i utvecklingen blir lidande.

Vi befinner oss i lokaler som inte är funktionella för den verksamhet vi är ålagda att bedriva.

Uppdraget som varje pedagog har känns just nu hopplöst att uppfylla. Vi har många krav på oss och uppdraget är på många olika sätt gränslöst då arbetet upptar våra tankar och energi även i privatlivet.

För att vi ska kunna utföra det uppdrag vi är ålagda måste vi få de förutsättningar som det kräver: bättre arbetsro och arbetsmiljö, mindre barngrupper, en budget som faktiskt står i relation till den verksamhet vi ska bedriva och som faktiskt krävs av oss utifrån våra statliga och kommunala styrdokument. Förskolan har ett statligt uppdrag som vi inte kan blunda för! Alla som har sin vardag i förskolans verksamhet, både barn och vuxna, måste ha det bra och det måste vi alla ta på allvar.

Det räcker nu och vi säger stopp!

Malin Källsten

Maria Linde Nicklasson

Anna Holmberg

Annika Gezelius

Elen Riisik Kozaragic

Yvonne Klaréus

Lena Nyberg

Helena Granberg

Jeanette Andersson

Madelene Nilsson

Malin Gustavsson

Anne Österlund

Desiree Andersson

Maarit Åström Forsman

Anke Blom

Monica Hagström

Sofia Stegemo

pedagoger på förskolan Paletten, Norrtälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel