Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi måste få trygghet och studiero i skolan

Alla elever och lärare förtjänar en skola som präglas av trygghet och studiero. Det förutsätter i sin tur att de vuxna på skolan både får och kan agera tydligt mot mobbning, vandalisering och bråk mellan elever. Om inte skolan är trygg och trivsam är risken stor att såväl kunskapsresultaten minskar och att frånvaron ökar.

För att uppnå en skola som präglas av trygghet och studiero behöver en mängd åtgärder vidtas. Därför har Liberalerna initierat ett ”ordningslyft” som bland annat innebär följande:

Högre krav på vad som är en kränkning. När en elev blir kränkt i skolan är det en allvarlig händelse. Samtidigt anmäler elever eller vårdnadshavare skolor alltför lättvindigt och det räcker med att en elev ”anser sig” kränkt för att skolan ska bli skyldig att utreda händelsen. Högre krav bör ställas för att dokumenterade utredningar ska behöva göras.

Lärare ska inte hotas med anmälan till Skolinspektionen. Antalet anmälningar mot lärare har ökat explosionsartat och mängden okynnesanmälningar är omfattande. Det leder inte bara till att lärare undviker att ingripa mot stök och bråk i skolan, det är även en anledning till lärarnas dokumentationsbörda. Anmälningssystemet måste reformeras för att motverka missbruket.

Lägg ner Barn- och elevombudet (BEO). Det är fortsatt viktigt att det finns ett välfungerande system för att kunna utreda fall där lärare har begått övertramp och kränkt elever, men Liberalerna anser att det uppdraget bäst sköts av Skolinspektionen och att BEO som instans således bör avvecklas.

Inför förväntansdokument. Det förekommer att varken elever eller föräldrar känner till skolors ordningsregler. Ett sätt att motverka det är att låta föräldrar och elever skriva under ett förväntansdokument, i vilket det framgår vilka regler som gäller och vad konsekvenserna är för regelövertramp. Det ska framgå att elever som förstör skolans egendom blir skyldiga att ersätta för de uppkomna skadorna.

Slopa kravet på medbestämmande för elever om ordningsregler. Skolledningen ska ha fullt mandat att besluta vilka ordningsregler som behövs på en skola för att säkerställa trygghet och studiero för alla elever. Därför bör det nuvarande kravet på att eleverna ska få vara med i beslutandet kring ordningsreglerna slopas. Det ska dock även fortsättningsvis vara möjligt för elever att inkomma med synpunkter, förslag eller idéer kring skolans ordningsregler.

Elever som förstör ska ersätta skadorna. Om en elev orsakar skada på en skola genom vårdslöshet eller genom avsiktlig skadegörelse kan skolor begära ersättning av eleven eller elevens vårdnadshavare. Ändå sker det alltför sällan. Liberalerna vill att alla huvudmän ska upprätta rutiner för hantering av ersättningskrav. Liberalerna föreslår även att en elev ska få möjlighet att genom arbete ersätta skadan för att undgå krav på ekonomisk ersättning. Det kan exempelvis innebära att en rektor kan sluta en överenskommelse med en elev och elevens vårdnadshavare om att eleven i fråga själv ska städa bort klotter.

Slopa kravet på skriftlig dokumentation vid disciplinära åtgärder. Överlag är både lärare och rektorers administrativa börda i form av krav på dokumentation alltför omfattande. Dessutom tenderar krav på dokumentation leda till alltför omfattande dokumentationer, då lärare och rektorer vill hålla ”ryggen fri”. Liberalerna föreslår att enklare åtgärder, som exempelvis när en lärare tillfälligt skickar ut en elev som stör, inte ska omfattas av lagkrav på dokumentation.

Mycket kan göras på kommunal nivå, men det krävs även lagändringar för att göra detta ordningslyft möjligt.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel