Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi hoppas på breda lösningar för skolan

Annons

Vi läser med stor förvåning Robert Beronius (L) som i Norrtelje Tidning skriver att Socialdemokraterna kritiserar beslutet om Rånäs skola. Det är helt fel! Tvärtom beslutade en enig socialdemokratisk kommunfullmäktigegrupp att skolverksamheten i Rånäs ska vara kvar. Det vet Robert Beronius.

Anmäl text- och faktafel

Den skolstruktur Norrtälje kommun nu har ligger fast i brett politiskt samförstånd. Det är bra för att det skapar den stabilitet vi tidigare eftersökt. Det ekonomiska strukturtillägg på fem miljoner för landsbygdens skolor som samverkansstyret (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) avsatte i planeringsförutsättningarna ligger kvar i beslutad budget. Det är bra.

Tyvärr rådde det inte enighet om den utökade satsning på 52,2 miljoner kronor i skolans budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog för 2019. Den satsningen på skolan ville varken minoritetsstyret eller Sverigedemokraterna göra, och när de går ihop har de majoritet. Men det förefaller märkligt att Liberalerna kritiserar tidigare budget, samtidigt som de inte är beredda att ta ansvar för mer resurser till skolan.

Vi vill påminna om att den skolutveckling som många arbetat för tillsammans i Norrtälje kommun de senaste åren inte handlar om skolors storlek eller byggnaders bevarande, vilket Robert Beronius däremot ägnat oräkneligt många timmars debatt och opinionsbildning åt. Vad utvecklingen istället handlar om framgår tydligt i kommunens skolutvecklingsprogram som beslutades i bred enighet förra mandatperioden.

Vi vill rikta ett stort tack till alla rektorer, lärare och medarbetare i skolan för det fantastiska jobb ni gör för att utveckla verksamheten. Politiken måste fortsatt lägga fokus på att stärka den positiva utvecklingen i skolan som skett de senaste åren, och som lett till de högsta uppmätta kunskapsresultaten någonsin i kommunen.

Det viktigaste uppdraget är kunskap och bildning, för alla. Då behöver resurserna vara tillräckliga. De satsningar vi gjort för att stärka professionen måste fortsätta – inte enbart vad gäller lön - lärarna behöver även bemötas med tillit, respekt och erbjudas goda arbetsvillkor. De ska kunna fokusera på undervisningen i en skola som präglas av ordning och studiero, och säkerställa att inga elever lämnas efter eller hålls tillbaka.

Vi kan aldrig acceptera något annat än att trygghet ska råda i skolan och att all skolpersonal ska kunna ingripa om någon kränks, hotas eller far illa. Vi vill att elevhälsan ska finnas tillgänglig för alla elever, och att obligatorisk screening av barns och ungas psykiska hälsa genomförs.

Mycket arbete återstår innan Norrtälje är en av landets allra bästa skolkommuner, men vi ger oss inte förrän vi når det målet. Vi vet att det är möjligt att skapa en likvärdig utbildningsverksamhet som ger alla kommunens elever de bästa förutsättningarna till livslångt lärande. Alla skolor i kommunen ska vara lika bra skolor. För oss socialdemokrater är det helt avgörande att Norrtälje kommuns elever ska få rätt verktyg att nå eller överträffa sina kunskapsmål – oavsett vilken skola de går i, om de bor på landsbygd eller i stad, eller vilken bakgrund de har. Vi kommer inte acceptera att likvärdigheten försämras, tvärtom måste den öka.

För oss socialdemokrater kommer skolan först. Vi är även i opposition beredda att söka breda, blocköverskridande och långsiktiga lösningar för skolans utveckling. Vi hoppas att Liberalerna är beredda att göra detsamma och prioritera mer kunskap i skolan, istället för att luta sig mot Sverigedemokraternas omoderna skolpolitik för att få majoritet för sina förslag.

Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande barn- och skolnämnden

Ulrika Falk (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons