Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi har lyckats väl i förhandlingarna

Det pratas och skrivs mycket om den kommunala budgeten inför 2014. Skattesatsen har fått särskilt stort utrymme.

Annons

Vi anser att Centerpartiet har lyckats väl i budgetförhandlingarna. Vi har kämpat tappert och lyckats behålla de små skolorna. Ett viktigt resultat är att skolstrukturen ses över. Det blir en oberoende utredning med uppdrag att ta fram förutsättningar för attraktiva och kvalitativa skolor.

Centerpartiets valspråk är att sätta människan i fokus och att se helheter. Vi ser vikten av god elevhälsa, vilket är en av satsningarna. Skolmaten är en hjärtefråga för oss. Den mat som serveras i skolrestaurangen ska vara god och näringsrik och råvarorna ska komma från gårdar med en bra djurhållning och rätt odling. Den frågan håller barn- och utbildningsförvaltningen på att se över med hjälp av Skolmatens vänner – en förening som särskilt riktar sig till mat i offentliga kök.

Vår kommun är stor till ytan och skolorna ligger utspridda. Hos oss är vikten av teknikutveckling större än i kommuner med små avstånd. I budgetarbetet lägger vi satsningar på det ”digitala lärandet”. Läraren är den viktigaste personen i elevens vardag och en god pedagog är en investering för framtiden. Pedagoger ska premieras, därför vill vi höja lönerna inom skola och barnomsorg.

Gymnasieskolan har en effektiv verksamhet och kan nu följa upp eleverna som kommer från grundskolan tack vare ett gott samarbete mellan grundskola och gymnasium. De utbildningar som utbildningsnämnden ansvarar för, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, ska utformas så att elevernas kunskapsutveckling sätts i centrum. Insyn, inflytande och delaktighet är A och O. Det digitala lärandet ska utmana och motivera eleverna till fortsatta kunskaper. Elever i behov av särskilt stöd ska få det snabbt.

Nytt museum med konsthall är under byggnad vid Galles gränd. Här ökas tillgängligheten till Pythagoras industrimuseum, vilket ger en god bit kultur mitt i staden. Stadens gamla vattentorn byggs samman med nya badhuset intill Sportcentrum.

Sparbankshallen i Rimbo byggs ut om Rimbo HK stannar kvar i elitserien. Skateboardspark och spontanidrottsplatser är fler exempel på satsningar. Folkets hus i Hallstavik får tillskott med halv miljon. Vi anser att kultur och idrott är viktigt och har kämpat – och fått – mer pengar till kultur- och fritidsnämnden.

Klimatnämnden har i sin verksamhetsplan tagit fram övergripande mål och styrtal i sin budget. För att minska klimatpåverkan ska vi mäta utsläpp av koldioxidhalter från kommunens bilar och transporter, och fortsätta arbetet med energibesparande åtgärder. Vi måste minska utsläppen av fosfor och kväve till våra vattendrag. Med ny teknik i kommunens VA-upphandlingar uppnår man förbättringar.

Vård- och omsorgsnämnden får efter omfattande utredning ett rejält tillskott i nästa års budget med cirka 32 nya miljoner.

Inom ramen för samhällsplanering med människan i fokus bevakar vi trafikfrågorna för alla trafikantslag. Det ska vara tryggt att färdas på gator och vägar i Norrtälje kommun.

Regering och riksdag ser över regelverket för kommunal skatteutjämning. Vår kommun väntas få mellan 60-70 miljoner nya pengar årligen, vilket vi inte kände till i våras. Beslut i riksdagen väntas inom kort. Med dessa nya pengar och en redan god kommunal ekonomi ser vi möjlighet att sänka skatten med 20 öre.

Vi anser att resultatet av årets budgetförhandlingar uppfyller många av Centerpartiets grundläggande idéer och det goda samhällets utveckling. I politik krävs samarbete och förståelse för olika viljor. Att väga samman medborgares önskemål och därefter våga fatta beslut.

Berit Jansson, C

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Louise Branting, C

ordförande i utbildningsnämnden

Bengt Ericsson, C

ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Åsa Wärlinder, C

ordförande i klimatnämnden

Eva Olander, C

1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel