Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vi har alla våra lik i garderoben

Vi brukar inte dra upp de här sakerna i den aktuella politiska debatten, medan våra meningsmotståndare inklusive Reidar Carlsson ständigt försöker misskreditera oss genom att hänvisa till sådant som hänt i historien, skriver styrelsemedlemmarna för Vänsterpartiet Norrtälje.

Ja, Reidar Carlsson, vi har alla våra lik i garderoben. Vänsterpartiets föregångare SKP ville 1946 att alla balter, som flytt till Sverige, skulle skickas tillbaka. Så blev det dessbättre inte. SKP och senare VPK hade också ett alltför nära umgänge med dåvarande Sovjetunionen. Det finns skäl att vara kritisk mot detta och mycket annat. Men för att få någon slags balans i det hela bör vi i så fall också syna övriga partier.

Högerpartiet, som 1969 döptes om till Moderata Samlingspartiet, har konsekvent röstat nej till alla förbättringar av demokrati och välfärd. Man röstade nej till kvinnlig rösträtt, nej till åtta timmars arbetsdag, nej till avskaffandet av dödsstraff, nej till två veckors semester, nej till allmän sjukvårdsförsäkring, nej till allmänna barnbidrag, nej till ATP och så vidare.

Rasbiologiska institutet i Uppsala, ett skrämmande uttryck för den rasism som på 1930-talet genomsyrade landet, tillkom efter ett beslut i riksdagen. Detta beslut hade föregåtts av en motion som undertecknats av bland andra bondeförbundaren Nils Wohlin, socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman.

Bondeförbundet, som 1957 döptes om till Centerpartiet, hade till och med rasismen inskriven i sina stadgar. Här följer ett citat ur Bondeförbundets grundprogram 1933: ”Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser.”

Vi brukar inte dra upp de här sakerna i den aktuella politiska debatten, medan våra meningsmotståndare inklusive Reidar Carlsson ständigt försöker misskreditera oss genom att hänvisa till sådant som hänt i historien. Är det så den politiska debatten ska föras? Är det genom att kasta skit på varandra, som vi ska skaffa oss förtroende hos väljarna?

Som vi skrev i vår replik (NT 18 april) är målet för Vänsterpartiets politik ”att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan”. Det här är den politiken, som vi försöker förverkliga i vårt arbete i nämnder och fullmäktige. Tala om för oss vad som är fel i den målsättningen. Tala om för oss om vi inte arbetar i överensstämmelse med våra mål.

Britt-Marie Bardon (V)

Elisabeth Frostklinga (V)

Jessica Hilwëyn (V)

Johannes Folkesson (V)

Ola Nordstrand (V)

Stefan Grath (V)

Anita Kullström (V)

Pontus Torpefält (V)

styrelsen för Vänsterpartiet Norrtälje

NT kommenterar:

Jag förstår faktiskt inte varför Vänsterpartiet i Norrtälje ger alla dessa exempel på gamla, ofta väldigt gamla, försyndelser hos olika partier. Men det kanske ingår i Vänsterpartiets standardsvar till alla som på något sätt berör Vänsterpartiets odemokratiska historia.

Vad som inte tillhör historien är däremot Vänsterpartiets vurm för Venezuela, vilken jag tog upp i min kommentar den 18 april. ”Venezuela är inget hot, Venezuela är ett hopp” kunde man ju nyligen läsa på en banderoll i Vänsterpartiets förstamajtåg i Stockholm, och detta trots att socialismen i Venezuela har medfört ekonomisk kollaps och svält, och en regim som enbart håller sig kvar med hjälp av våld. Men just partiets vurm för socialismen i Venezuela väljer Vänsterpartiet i Norrtälje att förbigå.

Det mål för partiets politik som Vänsterpartiet i Norrtälje citerar är ett mål som även jag delar. Däremot tror jag inte på de metoder som Vänsterpartiet har för att nå detta mål, bland annat kraftigt minskat privat ägande, kraftigt höjda skatter och allmän arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Sådan politik leder nämligen till ekonomisk tillbakagång, vilket gör att det svårt att uppfylla målet.

Reidar Carlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel