Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vattenavgifter höjs kraftigt

Norrtäljes hushåll kan räkna med kraftigt höjda va-taxor framöver. En orsak är att Mälarens vatten har blivit svårare att rena.

Annons

Norrtälje kommun har valt att inte räkna upp vatten- och avloppstaxan i år efter höjningarna inför både 2012 och 2013. Men framöver väntar väsentligt högre avgifter.

Tillväxten i Norrtälje gör att den nuvarande huvudsakliga vattentäkten Erken inte räcker till. För att trygga försörjningen av dricksvatten har kommunen gått med i Norrvatten, ett kommunförbund som levererar vatten från Mälaren till 14 medlemskommuner.

Just nu byggs en 5,2 mil lång vattenledning som ska förbinda Norrvattens huvudledningsnät i Järfälla med Norrtäljes eget. Prislappen för projektet, som ska vara färdigt sommaren 2015, är 500 miljoner kronor. Ledningen i kombination med lokala investeringar kommer att driva upp Norrtäljes taxa. Kommunen bygger bland annat ut det egna va-nätet i Bergshamra och på Rådmansö.

Nu spär Norrvatten på notan ytterligare genom att flagga för avgiftshöjningar gentemot Norrtälje och de övriga medlemskommunerna.

– Vi höjer vårt vattenpris med tre procent per år de närmaste fem åren, säger Tord Andersson, administrativ chef vid Norrvatten.

Ökningarna beror på problem med Mälaren.

– Vi har tagit dricksvatten därifrån sedan 1929 och har aldrig haft så stora besvär som nu. Det går åt mer energi och kemikalier för att klara reningen, säger Tord Andersson.

Förklaringarna till den dåliga vattenkvaliteten är den regniga sommaren 2012 och den sena vintern i fjol som orsakade ökad avrinning ner i Mälaren. Tillsammans med ändrade vattenströmmar har det ökat förekomsten av partiklar som måste renas.

Enligt branschorganisationen Svenskt vatten har Norrtälje redan i dag den högsta va-taxan av Norrvattens 14 medlemskommuner. Och bara tre av Stockholms läns 26 kommuner tar ut högre avgifter.

Norrtäljes stora geografiska yta är en orsak till den höga taxan, enligt Essi Bagheri, tillförordnad va-chef på kommunen. Redan nu står det klart att Norrtälje kommun höjer priserna till nästa år.

– Men exakt hur mycket är inte klart, säger Bagheri.

Kommunalrådet Kjell Jansson (M) påpekar att nästan alla kommuner i landet behöver höja va-taxorna rejält de kommande åren.

– Kommunerna har inte skött underhållet av va-anläggningarna, säger Jansson.

Enligt honom blir Norrvatten och de nya va-ledningarna till Bergshamra och Rådmansö stora lyft.

– Vi säkrar vattenförsörjningen, förbättrar miljön och möjliggör tillväxt i kommunen, säger Jansson.

Va-driften finansieras av abonnenterna

Utbyggnad och drift av kommunalt vatten och avlopp finansieras via taxor som abonnenterna betalar. Det går inga skattepengar till verksamheten.

Va-taxan är uppdelad i två delar: anläggningsavgiften, engångskostnaden för att ansluta till va-nätet, och brukningsavgiften. Den senare är i sin tur uppdelad i en rörlig och en fast del. Den rörliga avgiften baseras på den löpande vattenförbrukningen, den fasta är kostnader för bland annat vattenmätare.

Brukningsavgiften höjdes med sju procent inför 2013. I år görs inga höjningar men kommunen flaggar för höjningar från 2014 och framåt.

Abonnenten i en normalvilla i Norrtälje kommun betalar 4,8 öre per liter vatten, enligt branschorganisationen Svenskt vatten. 215 av landets 290 kommuner har lägre literkostnad. Billigast i riket är Stockholm, 2,0 öre per liter. Dyrast är Tjörn med en literkostnad på 7,1 öre.

Sedan 2009 är Norrtälje kommun medlem och delägare i kommunförbundet Norrvatten. Norrvattens leverans av dricksvatten från Mälaren till Norrtälje kopplas på 2015.