Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vart tog alliansens "rejäla satsning på skolan" vägen?

Annons

Skolan och utbildningen är viktiga för att utveckla vår demokrati, vår välfärd och för att öka jämlikheten vad gäller till exempel härkomst och kön. Skolan är central i en välfärdsstat.

Anmäl text- och faktafel

Att skola och utbildning hör till det viktigaste att värna om i vårt samhälle tycker enligt flera undersökningar våra invånare. En före detta minister har till och med sagt att skolan är viktigast och att läraryrket är samhällets viktigaste jobb. Nu finns det väl i och för sig många andra jobb som också är nödvändiga och viktigast.

Vad finns då bakom de vällovliga orden i den alliansbudget som Norrtäljes kommunfullmäktige antog i december? Syns skolans och lärarnas viktiga roll i alliansens budget?

Marginellt skulle vi vilja säga. I alliansens budget ökar anslagen till skolan med mindre än en procent av nämndens budget, cirka en tredjedel av vad den nya onödiga bron i Norrtälje hamn beräknas kosta. Och skolstädning och skolmåltider får mindre pengar. Det är inte den ”rejäla satsning på skolan” som utlovats av alliansen.

Vi vet genom flera olika rapporter att ungas psykiska ohälsa ökar, kopplat till bland annat stress, självskadebeteende, sömnsvårigheter, ätstörningar, oro för att inte lyckas i skolan, press i sociala medier, utseendefixering och sexuella trakasserier. Och faktiskt även omfattande ekonomiska problem, i det dolda. Detta är oacceptabelt.

Alliansen skriver att den vill stärka elevhälsovården och arbeta mot våld och mobbning. Bra, men var syns det i anslagen? Vi har inte sett något. Vänsterpartiet vill stärka skolans, fritidshemmens och förskolans kompensatoriska roll av demokratiska skäl, för ökat jämlikhet, ur ett feministiskt perspektiv och för alla elevers lärande och välbefinnande.

Vänsterpartiet angav därför i vårt budgetförslag ett antal åtgärder för att unga skulle må bättre och öka möjligheterna till bättre lärande. Det handlar bland annat om bättre stöd i skolan och i livet, en tryggare ekonomi och lugnare tillvaro i skolan.

• Elevhälsan måste, för elevernas välbefinnande, byggas ut. Vänsterpartiet vill utreda hur elevhälsan ska fungera bättre, vilka kompetenser som ska tillföras, vilka arbetsuppgifter som ska förstärkas och hur detta ska finansieras och organiseras. Läget för många av våra elever, främst flickor, är akut. Därför föreslog vi ett utökat anslag redan nu för de mycket brådskande åtgärder som behöver sättas in, innan utredningen är klar.

• Grundpengen i skolan måste förstärkas mer än vad alliansen anger för att skolan ska klara av sitt uppdrag att ge alla elever de stöd de behöver för att klara skolan. Dessa stöd har eleverna rätt till, enligt skollagen. Här har kommunen en hel del att förbättra, så här måste sättas fart och skolan ges den ekonomi som förbättringarna kräver. För alla elevers skull. Och höjningen av grundpengen måste räcka både till det stöd till eleverna behöver för att klara skolan och till höjda löner.

• Ytterligare en åtgärd som höjer kvaliteten och förbättrar lugnet i verksamheten vore att vikarier är välbekanta, utbildade för lärarjobbet och delaktiga i den pedagogiska skolutvecklingen. Vikariepooler för förskolan, skolan och fritidshemmet skulle höja kvaliteten och också förbättra lärarnas arbetsmiljö. Man ska inte behöva känna att man bör arbeta, fast man är sjuk.

Våra ovanstående förslag skulle inte lösa skolans alla problem, men de vore ändå viktiga steg i rätt riktning. Tyvärr avslogs alla våra budgetförslag av kommunfullmäktige.

Per Claesson (V)

Britt-Mari Bardon (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel