Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Värna om socialsekreterarna

Annons

Reidar Carlsson har skrivit många förnuftiga ledare i NT. Ibland halkar han dock snett som när han angriper Norrtäljes socialförvaltning för att de genomför ett tvåårigt projekt med förkortad arbetstid. Det är en ledare, som ekar gammal arbetslinjepolitik och rädsla för att fler (oftast kvinnliga yrken med låga löner och stressigt arbete) ska kräva mer.

Anmäl text- och faktafel

Reidar Carlsson anser att eftersom ett ettårigt pilotprojekt med kortare arbetstid inte entydigt visade på att det blev lättare att rekrytera socialsekreterare eller att sjukfrånvaron sjönk så ska inga nya försök göras.

Vi som arbetat länge i sjukvården vet att många socialsekreterare får stressymptom och blir sjukskrivna eller väljer andra yrken. Det är ett yrke med stort ansvar och stor press och många är nyutbildade med hög ambition att hjälpa andra och med moralisk stress när man inte kan göra det. Det är ett ytterst viktigt och nödvändigt arbete de utför.

Resultatet av det ettåriga pilotprojektet med sänkt arbetstid visade tydligen att det blivit lättare för socialarbetarna att koppla av och återhämta sig. Det är det som är det väsentliga när det gäller att förhindra nya utmattningssyndrom. Stressforskningen visar att vi klarar väldigt mycket arbete bara vi får möjlighet att återhämta oss och har bra arbetsmiljö.

Ett år är för kort tid för att säkert kunna förvänta sig en påverkan på sjukskrivningsgraden. De som redan är långtidssjukskrivna påverkas förstås inte och att veta vilka åtgärder för nyrekrytering som ger resultat kan ta betydligt längre tid. Jag är helt övertygad om att arbetstagarna och cheferna på förvaltningen är de som tillsammans har bäst förutsättningar att avgöra vilka åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och kan locka dit andra socionomer. Två år är en rimlig tid för att kunna göra en utvärdering och jag stöder det här till fullo.

Jag tror dessutom att det är helt nödvändigt med andra ”orättvisa” förmåner för fler kvinnodominerande yrken som sjuksköterskor och för en del som arbetar i äldreomsorg och med barn och i skolan. I dag gör bristen på specialistsjuksköterskor att så många vårdplatser på våra sjukhus hålls stängda att patientsäkerheten hotas. Deras krav på bättre arbetsmiljö kostar mindre än den kostnad som bristen medför.

Bengt Annebäck, Norrtälje

NT kommenterar:

Bengt Annebäck har till alldeles nyligen haft politiska uppdrag för Miljöpartiet. Det är därför inte förvånande att han försvarar projektet med förkortad arbetstid för Norrtäljes socialsekreterare. Miljöpartiet är ett av de två partier som hårdast drivit denna fråga, Vänsterpartiet är det andra.

Socialförvaltningen har under ett år drivit ett projekt där 15 handläggare inom familjehemsvården fått arbeta 30 timmar i veckan. Enligt slutrapporten går det inte att säga att den kortare arbetstiden fått några effekter för sjukfrånvaro och personalomsättning. Därför tycker jag att det är fel att utöka försöket till många fler socialsekreterare. Det är inte bara fel, det är slöseri med skattebetalarnas pengar att utöka ett så långvarigt försök som inte gett någon mätbar effekt.

Bengt Annebäck håller inte med. Han främsta argument är att den ettåriga försökstiden varit för kort.

Jag tycker att ett år är en väldigt lång tid. Men om nu ett år är för kort tid för att se effekterna av den kortade arbetstiden, då hade väl det logiska varit att förlänga försökstiden i denna grupp, inte att utvidga försöket till många fler socialsekreterare med den ökade kostnad detta riskerar att medföra? Men sådana logiska argument biter inte på dem som av ideologiska orsaker tror att förkortad arbetstid är lösningen på nästan alla problem.

Reidar Carlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel