Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför tar Norrtälje kommun så horribelt betalt för införandet av kommunalt VA?

Annons

I Norrtälje kommun finns en samfällighet i Västanvik på Rådmansö som heter GA1. Den består av cirka 450 fastigheter, både fastboende och fritidsboende.

Dessutom finns det inom GA1 en avloppssamfällighet som heter GA2. Denna avloppssamfällighet består av 47 fastigheter och existerar enbart därför att 45 fastigheter inom GA1 ligger på en vattentäkt, som kräver slutet avloppssystem med reningsverk.

Anmäl text- och faktafel

2004 ålades GA2 att byta ut sitt avloppssystem. Detta gjordes och ett nytt avloppssystem inklusive reningsverk installerades och togs i bruk 2009. Investeringen var på cirka fyra miljoner kronor.

2012 meddelade Norrtälje kommun att man avsåg att dra vatten och avlopp till Västanvik. VA-utbyggnaden skulle starta och vara klar 2015. Kostnaden var beräknad till totalt 100 miljoner kronor.

Men det kom ett val år 2014. Kommunens tjänstemän hade mörkat de verkliga VA-kostnaderna innan valet. Bubblan sprack och de verkliga kostnaderna visade sig vara cirka 300 miljoner.

Nu havererade hela VA-projektet. All VA-utbyggnad lades på is tills vidare.

Samfälligheten GA2 tog kontakt med Norrtälje kommun för att informera sig om kommunens planer. De första mötena gav intryck av att kommunen avsåg att överta GA2:s avloppssystem. Exakt hur detta skulle ske var dock något luddigt.

Efter några ytterligare möten med Norrtälje kommun blev det märkligt tyst vad gällde övertagandet av GA2:s avloppssystem.

GA2 har nu (2019) insett att Norrtälje kommun inte kommer att överta GA2:s avloppssystem. GA2 kommer inte att exkluderas från det planerade verksamhetsområdet för VA. GA2:s avloppssystem kommer att skrotas när verksamhetsområdet är klart vad gäller VA. Hela GA2:s investering på fyra miljoner, som kommunen tvingade GA2 att göra 2004, kommer nu att bara kastas bort.

Varje fastighetsägare inom GA2 har investerat cirka 90 000 kronor i det befintliga avloppssystemet. Nu tvingas alla fastighetsägare installera kommunalt VA och betala kommunen 300 000-350 000 kronor. Detta innefattar bara kostnaden för en anslutningspunkt vid tomtgräns. Kostnaden för grävarbeten och installation på egna tomten och fastigheten tillkommer, och beräknas till 50 000 – 100 000 kronor beroende på tomt.

Kostnaden för installation av kommunalt VA stiger dessutom kraftigt varje år som installationen försenas. Detta är inte acceptabelt.

Följande märkliga avgifter ingår i att ansluta sig till kommunalt VA i Norrtälje Kommun.

• Framdragning av serviceledning 63 350 kronor.

• Etablering av förbindelsepunkt 60 000 kronor.

• Baslägenhetsavgift 35 300 kronor.

• Tomtyteavgift 78 kronor per kvadratmeter. (Tomtyteavgiften är dock begränsad till summan 158 650 kronor.)

För en fastighet med en tomtyta på över 2034 kvadratmeter kostar därigenom en VA-anslutning 317 450 kronor. Norrtälje kommun reviderar (räknar upp) dessutom avgifterna varje år.

Därutöver kommer en årlig brukningsavgift. Den har en fast del på 6 725 kronor per år och en rörlig del på 34,75 kronor per kubikmeter vatten som kommunen levererar till fastigheten. På grund av att Norrtälje kommuns VA-avdelning har schabblat med införandet av VA sedan 2014 får vi fastighetsägare betala detta schabbel genom höga installationskostnader för VA. Det är inte acceptabelt.

Vi fastighetsägare kräver att Norrtälje kommun kraftigt reducerar kostnaderna för kommunalt VA inom Västanvik GA1. Vi kräver också att kommunen kompenserar fastighetsägarna inom GA2 för kostnaden att tvingats installera ett nytt avloppssystem med tillhörande reningsverk.

Styrelsen GA2 Västanvik:

Leif Larsson, ordförande

Roland Kolmodin, sekreterare

Helen Carleson, kassör

Marie Jansson, ekonomi

Thomas Carleson, teknikansvarig

Lars Sime, webbansvarig

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons