Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Varför låtsas ingen om krisen?

Sjukvården och äldreomsorgen i Norrtälje har tjänat på Tiohundramodellen. Samordning mellan äldreomsorg och sjukvård och i till exempel enheter som familjens hus har burit frukt och effektiviserat vården.

Annons

Akutsjukhuset i Norrtälje kunde räddas tack vare Tiohundraprojektet och äldreomsorgen är nu sju procent billigare än i standardkommunen i Sverige.

Tiohundraprojektet har blivit en succé i hela Sverige (utom i Stockholms läns landsting och hos delar av majoriteten i Norrtälje kommun). Vårt kommunalråd skrev nyligen i en debattartikel allmänt positivt om Tiohundra, men har inte förstått att han aktivt bidragit till att Tiohundra håller på att vittra bort.

Sanningen är att ägarna, det vill säga Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun, genom underbudgetering och vårdval konsekvent saboterat Tiohundraprojektets möjligheter att utföra sitt effektivitetsuppdrag. Sjukvårds- och äldreomsorgsnämnden har i år visserligen fått ett ägartillskott, men det täcker bara upp gamla förluster och ger inte möjligheter att förbättra vare sig personalens arbetsförhållanden eller kvalitet i vården.

I den nya verksamhetsplanen för nämnden beskrivs stora problem när det gäller äldreomsorgen och framförallt hemtjänst och hemsjukvård. Vårdvalet har fört med sig en så stor administrationsbörda att förvaltningen inte hunnit skriva nya avtal, vilket resulterat i att verksamheten gått med ren förlust. Man kommer inte heller att ha råd att kunna uppgradera avtalen de närmaste åren.

En annan orsak till förlusterna är att Norrtälje sjukhus får sämre ersättning för utförda behandlingar än länet i övrigt. Det finns beräkningar som säger, att om vi fått samma ersättning som de andra sjukhusen, skulle Tiohundra ha haft 31 miljoner mer att röra sig med.

Varför låtsas ingen om det? I långtidsplanen för länets sjukhus planeras stora investeringar för alla sjukhus utom för Norrtäljes. Varför? Tiohundra har redan avstått från att driva hemsjukvård i ett par distrikt på grund av dåliga ersättningar. Vårdbolaget anser sig inte heller ha råd att driva MVC i Hallstavik och Rimbo. En tidigare styrelse för Tiohundra AB avgick i protest mot att det inte var möjligt att uppfylla Tiohundrauppdraget.

Den nya styrelsen har nu övervägt att av ekonomiska skäl lägga ned all icke lagstadgad verksamhet som personliga ombud i psykiatrin, träffpunkter i äldreomsorgen, träffpunkter i socialpsykiatrin, anhörigstöd etcetera. Man har också övervägt att säga upp en stor del av hemtjänstpersonalen och omsorgsboenden. Det här skulle innebära en helt oacceptabel och förödande minskning av alla förebyggande verksamheter och minska möjligheterna till samordning i äldreomsorgen.

Nya planerade vårdval som barnläkarmottagning och första linjens barnpsykiatri och primärvårdsrehabilitering riskerar att ytterligare splittra upp vården.

Miljöpartiet anser att all sjukvård och äldreomsorg ska ha en helhetssyn, vara förebyggande och långsiktig och att ersättningen i första hand ska betingas av uppnådda resultat och kvalitet, och inte utifrån antalet utförda korta läkarbesök.

Vi anser att sjukvårdspersonal i första hand ska ägna sig åt vård och inte åt marknadsföring eller administration. Vi måste se till att sjukvården och äldreomsorgen blir hållbar och då måste vi också se till att personal inte knäcks av sparbeting eller omöjlig och i detalj preciserad ekonomistyrning.

Vi anser att äldreomsorgen i första hand ska ha målet att bli bättre och få resurser för att möta ökade behov och inte som nu ha som främsta mål att vara minst fem procent billigare än andra kommuner. Hemtjänstpersonalens situation är allvarlig.

Vi anser att Tiohundramodellen är den som kan ge bäst förutsättningar för en effektiv vård som tillgodoser befolkningens behov och inte bara styrs av efterfrågan.

Vi måste redan nu föra en öppen diskussion om hur Tiohundra ska räddas.

Nästa år är det för sent. Läpparnas bekännelse räcker inte.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel