Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Varför får jag aldrig prata med Trafikverket?

Bönderna är de viktigaste landskapsvårdarna. Deras insats kommer alla till del som färdas längs våra vägar. Trots det tycks det vara omöjligt för markägare och de som brukar marken, att få till stånd en vettig dialog med berörda myndigheter om problem och alternativ i vägfrågor.

Mitt jordbruk är starkt berört av en planerad två kilometer lång gång- och cykelväg längs länsväg 282 i Edsbro i Norrtälje kommun. Mina möjligheter att bruka vissa åkrar rationellt påverkas starkt av på vilken sida av 282:an cykelvägen dras och av tekniska detaljer som utformning av vägräcken, påfarter, slänter och diken mer mera. Ändå har jag inte lyckats få till stånd ett samtal om saken, vare sig med Trafikverket eller kommunen.

Det är sant att alla medborgare har kunnat delta i ett samråd, men det skedde så tidigt att inga konkreta förslag då fanns att ta ställning till. Vem som helst kunde argumentera för vad som helst. Någon särskild hänsyn till jordbruket – jämfört med den som bara kör förbi på vägen – togs inte. Det var en uppvisning i skendemokrati.

Samma arrogans präglar Trafikverkets planutredning, trots att lagen säger att verksamhetsutövarens värdering av effekter och möjligheter att begränsa störningen skall övervägas. Man utreder i detalj vattenmiljö, natur, friluftsliv, fornminnen, boende, men inte det aktiva lantbruk som finns. Intresse ägnas en sandnejlika som (kanske) påträffats för sju år sen. Men inte de stympade åkrarna!

Miljöbalken säger: ”Jordbruksmark får endast tas i anspråk om det krävs för väsentliga samhällsintressen och annan mark saknas”. Kravet ges starkt stöd även i regionplanen RUFS 2050 och Norrtäljes översiktsplan 2040. Men praktiken är som alla vet en annan!

En grannfastighet har röjts och städats för ett projekt. För två år sen fick ägaren tillstånd för den reningsanläggning, som nu hamnar innanför markanspråket. Den del som blir kvar är strandskydd, vilket gör fastigheten värdelös. Inte heller han har fått diskutera andra lösningar.

Det bekräftar den nationella rankning som placerar Norrtälje på plats 240 av 258 kommuner för ”tillgänglighet”, och plats 256 för invånarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling. Känslan av maktlöshet är begriplig!

Trafikverket har valt att lägga den nya gång- och cykelvägen på södra sidan om väg 282. Jag anser att alternativet på norra sidan skulle göra mindre intrång på jordbruket, vara bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt och billigare än de 13 miljoner kronor (7 000 kronor per meter) som liggande förslag beräknas kosta. Jag är huvudsaklig markägare på båda sidorna. Enligt planen hamnar så gott som all resterande odlingsmark inom strandskyddsområdet.

Om norra sidan påpekar man att en cykelväg skulle tvinga barnen att passera vägen för att nå sin idrottsplats. En fartbegränsning till 30 km/h  skulle i så fall krävas, påstår man, även om inga av fem övergångsställen i Edsbro i dag har så låg fartgräns.

Trafikverket gissar att det är hundratalet invånare som har anslutning söder om vägen, jämfört med ett tjugotal norr om vägen. Beräkningen är godtycklig och utgår från att folket från det största villaområdet, förskolan och och ett planerat nytt område, först går i ”fel” riktning för att korsa vägen.

För att nå dit man vill påstås att cykelvägen används mest sommartid (då slipper man belysning). I verkligheten kommer den, precis som i dag, att utnyttjas året om, för att ta sig till skola, dagis, arbete, buss, affär med mera.

Trafikverket vill till varje pris slippa sänkt hastighet och övergångsställen. Det innebär naturligtvis att många människor – kanske inte lika många, men ändå människor – måste korsa vägen utan övergångsställe, utan sänkt hastighet och utan belysning. Argumenteringen i plandokumentet känns, kort sagt, väldigt tillrättalagt för att stödja bilismen och den tunga trafiken.

Det måste bli en ändring. Den som aktivt berörs av markanvändningen i sin näring med mera måste få garanterade möjligheter att diskutera alternativ med myndigheterna.

Lars-Olof Mattsson, Edsbro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel