Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vår kunskap är inget hot mot äganderätten

Fem företrädare för LRF gör i en debattartikel i Norrtelje Tidning ett nummer av att en anställd på Naturskyddsföreningen har inventerat hotade arter på sin fritid och menar att detta i förlängningen skulle hota äganderätten. LRF har nog inte förstått hur Naturskyddsföreningen är uppbyggd och hur vi arbetar. Att vi skulle ha en dold agenda kunde inte vara mer felaktigt.

I Sverige råder föreningsfrihet. Denna gäller även för de som är anställda på Naturskyddsföreningen. Vår förening består av kommunala kretsar, länsförbund och en riksförening. Varje krets och länsförbund är sina egna juridiska personer och beslutar om sina egna verksamheter, och allt arbete som görs i kretsarna sker ideellt, på medlemmarnas fritid.

I Roslagskretsen har vi förmånen att ha en av landets främsta artexperter som medlem. Liksom i många andra kretsar ute i landet så är inventeringar av skyddsvärda områden och ovanliga arter en av våra bärande verksamheter, oavsett om området är till salu, avverkningsanmält eller ingetdera. Vår agenda är ingen annan än att bistå med vår kunskap i syfte att ge såväl myndigheter som markägare underlag att fatta kloka beslut. Vi rapporterar alltid våra fynd till relevanta myndigheter, liksom till den publika Artportalen. Om en markägare eller en myndighet sedan efterfrågar vår kunskap så delar vi gärna med oss.

Det är således rent felaktigt av LRF att insinuera att vi skulle försöka påverka Skogsstyrelsens myndighetsutövning. Det är också anmärkningsvärt att LRF menar att vår kunskap utgör ett hot mot äganderätten när kunskapen registreras, i detta fall i form av en nyckelbiotop. Naturvärdena finns där, oavsett om de registreras eller inte, och marknaden vill inte handla med råvara som har sitt ursprung i skyddsvärda skogar. Lika lite vill konsumenterna bygga sina altaner av livsmiljöer för hotade arter.

Hela skogsbruket borde därför vara mån om att dessa miljöer identifieras och skyddas hellre än att motarbeta kunskap om naturvärden i skogen. Markägare bör, inom ramen för sektorsansvaret och eventuell certifiering, få skälig ersättning för den skog som behöver skydd, och vi menar att mindre markägare behöver prioriteras.

Att staten drog tillbaka nyckelbiotopsinventeringen, och att anslagen för skydd av skog därmed sänktes är ett resultat av LRF:s intensiva lobbyarbete. Anslagen har sedan dess ökat igen, och vi kommer att fortsätta verka för ytterligare ökade anslag för skydd av skog samtidig som vi kommer att fortsätta bistå med kunskap om naturvärden i skogen.

Avslutningsvis är vi mycket nöjda med hur snabbt naturvårdsmyndigheterna agerat i detta fall med tanke på betydelsen som just denna skog har för en unikt artrik svampflora.

Per Bengtson, ledamot Naturskyddsföreningen Roslagen

Ola Nordstrand, ordförande Naturskyddsföreningen Roslagen

(Ola Nordstrand är dessutom ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel