Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vänsterpartiet vill att hela kommunen ska leva

Annons

Vänsterpartiet vill att kommunens utveckling ska bygga på att både större och mindre orter, skärgård och landsbygd alla ges samma möjlighet att utvecklas. Då blir det också möjligt att genomföra den gröna omställning som är nödvändig.

Anmäl text- och faktafel

Vår landsbygd och skärgård har en enorm potential och med rätt stöd, utformat tillsammans med dem som bor och verkar där, kan denna tas till vara och utvecklas. En medveten landsbygds- och skärgårdspolitik skapar också förutsättningar för fler året-runt-boende och därmed ett stärkt elevunderlag för de små skolorna. Genom att göra det möjligt att förse våra skolor, äldreboenden och sjukhus med närproducerad, ekologisk mat samt att verka för att kommunen i större utsträckning använder sig av lokalt producerad, hållbar och förnybar energi skulle vi kunna bli självförsörjande inom dessa områden.

Allra viktigast för landsbygdens utveckling är förmodligen en fungerande infrastruktur. Det handlar om bilvägar, gång- och cykelvägar, fibernät, mobiltäckning, vatten och avlopp samt kollektivtrafik till lands och till sjöss.

Under de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet påbörja en utbyggnad av ett nät av sammanhängande gång-, och cykelvägar i hela kommunen med prioritering utmed de mest trafikerade landsvägarna och runt fritidsanläggningar och skolor. Vi behöver både satsa egna pengar och påverka Trafikverket och enskilda markägare. Vi vill också verka för en snabb utbyggnad av fiber och en bra mobiltäckning i hela kommunen.

Fram till och med 1994 erhöll de enskilda vägarna i kommunen ett kommunalt drifts- och underhållsbidrag. Att återinföra detta är en angelägen åtgärd för att stödja de som bor på landsbygden.

Vi vill också verka för en förbättrad kollektivtrafik där det är avgiftsfritt för barn och unga året om och för pensionärer i lågtrafik. Även sjötrafiken ska förbättras och SL-kortet ska gälla på skärgårdsbåtarna året om.

När det ska rivas eller byggas nytt i Norrtälje stad ska hänsyn ska tas till stadens karaktär och historia. Genom varsamt byggande, bevarande och ett gott utbud av affärer, kaféer och kultur kan staden bli en plats för alla. Viktigt är också att det offentliga rummet behålls och utvecklas. På så sätt underlättas möten mellan människor.

För att åstadkomma en helhetssyn på stadens utveckling vill vi anställa en stadsarkitekt. Under vinterhalvåret ska snöröjningen prioritera framkomlighet för fotgängare i staden, så att även personer med rullstol, rollator och barnvagn kan ta sig fram på ett säkert sätt.

Företagandet är en förutsättning för vårt välstånd. Runt om i hela vår kommun har vi ett stort antal små företag. För några är det lysande tider. Andra kämpar för att få det hela att gå runt.

Vänsterpartiet vill på nationell nivå förbättra förutsättningarna för de små företagen genom en rad åtgärder. Ett exempel är förslaget att slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda. Vänsterpartiet vill också stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna vad gäller småföretagens och det lokala näringslivets utveckling och behov av krediter. Vänsterpartiet i Norrtälje stödjer också sociala företags och kooperativs möjlighet att utvecklas i kommunen.

Catarina Wahlgren (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel