Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ungdomar måste kunna bo kvar

I Stockholms län finns fortfarande ett antal öar med små och bräckliga, men levande, skärgårdssamhällen.

Annons

Trots bristande basservice, kommunikationer samt nöjesutbud anser hela 95 procent av ungdomarna i Stockholms och Ålands skärgårdar att skärgården är en bra plats att växa upp på. Ändå tror bara 63 procent att de kommer att bo kvar i framtiden. Därför krävs det att rätt förutsättningar ges för att skärgårdens ungdomar ska stanna kvar.

I en färsk undersökning bland dagens unga i Stockholms och Ålands skärgårdar har 123 ungdomar i åldern 11-15 år fått svara på hur de ser på sin vardag och framtid. För första gången har en mera omfattande kartläggning gjorts kring vilka styrkor och brister de själva upplever med att bo i skärgården.

Undersökningen är en del i Skärgårdsstiftelsens EU-projekt Young Voices där unga i Stockholms samt Ålands skärgårdar under cirka två års tid deltagit i panelsamtal, träffar samt djupintervjuer kring sin syn på skärgårdslivet.

Antalet öar i Sverige som avfolkas på permanentboende växer i en maklig men stadig takt. Avfolkningen har pågått länge och ser inte ut att avta, tvärtom ökar den något.

Men det är inte viljan att bo året om på en ö som är problemet. Naturen, lugnet och närheten till vattnet tilltalar dagens unga och hela 85 procent skulle rekommendera andra unga att flytta till skärgården. Ändå tror mer än en tredjedel av dagens unga att de kommer att flytta därifrån. Brist på jobb, kommunikationer, boende samt basservice – mataffärer, post, bank etcetera uppges istället vara orsakerna. Det hela blir en nedåtgående spiral som behöver brytas. Den relativa närheten till storstäder, turistnäringen samt ökade möjligheter till distansarbete skapar förutsättningar för att bryta trenden.

Endast 49 procent av de tillfrågade barnen i både Stockholms samt Ålands skärgårdar är nöjda med kommunikationerna, en siffra som vi politiker måste ta på största allvar. Undersökningen visar att det främst är ökad färjetrafik på helgerna samt bra förbindelser till och från färjorna som efterfrågas.

Annat som starkt efterfrågas är bostäder för unga samt bättre fritidsmöjligheter. Tillfällena till sport och idrott är i dag begränsade och dagens system kring hur föreningsbidragen fördelas missgynnar skärgården med få föreningsmedlemmar. Behoven är framförallt som störst på vintern då vittnesmålen från ungdomarna talar om en skriande brist på fritidsaktiviteter.

Här kan skolorna bli till viss hjälp. Ett ökat samarbete mellan dessa skulle kunna skapa fler fritidsmöjligheter utan att alltför stora resurser behöver skjutas till. Ökat samarbete mellan skolorna är även något som ungdomarna själva har pekat på behöver förbättras avsevärt.

51 procent av ungdomarna tror att de kommer att bo i skärgården när de är mellan 18 och 30 år. Alltså förmodat innan de ännu bildat egen familj. Det är en förhållandevis positiv siffra, men den mycket stora bristen på små och billiga lägenheter utgör ett hinder. Att de permanentboende ges möjlighet att bo kvar även under denna period ökar chanserna avsevärt för att de sedan fortsatt gör så på senare år. Vill vi ha levande skärgårdssamhällen måste således riktade satsningar komma till för att ge ungdomarna chansen att få en bostad i framtiden.

Den 14 oktober hålls en stor konferens i Stockholm där barnen från Stockholms samt Ålands skärgårdar kommer att presentera sina synpunkter till beslutsfattarna. Samtidigt lanserar Young Voices sin slutrapport från de två åren som projektet pågått. Här ges ett unikt tillfälle att ta del av erfarenheter och förslag från de som i dag, och förhoppningsvis även i framtiden, utgör grogrunden för den levande skärgård vi alla önskar oss.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel