Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sverige måste bli bättre på att hantera kriser

 
Stormen Alfrida
Visa alla artiklar

Under nyårshelgen drabbades Stockholms län av stormen Alfrida. Stormen välte många träd och orsakade strömavbrott i stora delar av länet som tagit lång tid att åtgärda.

Anmäl text- och faktafel

Efter förra årets torka, och nu senast stormen Alfrida, är det tydligt att vi måste ha en bättre diskussion kring civil krisberedskap i Sverige. Hur löser vi lagerhållning av livsmedel, mediciner och drivmedel? Hur klarar vi oss utan el?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade 2018 ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll för att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap kring de olika situationer som kan uppstå i tider av krig eller kris. Utöver den ökade osäkerheten i omvärlden behöver även vara rustade för stormar, skogsbränder, översvämningar, IT-attacker och annat. I broschyren fanns en lista på vad som bör finnas i en krislåda som exempelvis tändstickor, vatten och mat.

Tillgång till vatten, mat, värme och kommunikation är något vi tar för givet men om krisen, eller kriget, kommer är det varje individs ansvar att klara sig i minst 72 timmar. Detta är viktigt eftersom det offentligas huvudprioritet måste vara de äldre och de sjuka samt att hålla vissa offentliga inrättningar öppna.

2018 genomförde MSB en opinionsundersökning där det bland annat framkom att 60 procent av de tillfrågade inte tror att Sverige har tillräckligt god beredskap för att klara av långvariga IT-, tele- och elavbrott. Vidare tror 62 procent att vi inte klarar av livsmedelsbrist och 68 procent tror att beredskapen är otillräcklig vad gäller drivmedelsbrist. Dessa hör naturligtvis ihop. Om det inte finns någon el så är det på många håll svårt att både handla och betala. En del butiker är i dag dessutom kontantlösa vilket försvårar det hela ytterligare.

Riksrevisionen har under 2018 rapporterat att regeringen och ansvariga myndigheter inte skapat tillräckliga förutsättningar för en väl fungerande livsmedels- och läkemedelsförsörjning i händelse av kris. Bland annat behövs det tydligare mål och ansvarsfördelning.

Vi moderater anser att samhället och varje medborgare måste vara väl förberedda på en kris. Det militära försvaret och det civila försvaret utgör tillsammans Sveriges totalförsvar som behöver rustas upp. Med M–KD-budgeten, som antogs av riksdagen, får MSB en extra satsning på 18 miljarder 2019-2021 jämfört med övergångsregeringens förslag.

Men var och en måste också ta sitt eget ansvar vid en eventuell kris. Vi behöver en krislåda hemma och fler som engagerar sig i frivilligorganisationer som stärker det civila försvaret.

Vi moderater vill dessutom skapa en modell för snabbare och tydligare statlig krisledning, införa särskild lagstiftning om hantering av civila kriser och förstärka hemvärnet. Vi är övertygade om att detta vore bra för Sveriges förmåga att hantera kriser i framtiden.

Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot Stockholms län, ledamot i försvarsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel