Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sverige behöver starkare innovationssatsningar

I årets Swedish Economic Forum Report ”En innovationsstrategi för Sverige”, som nyligen lanserades av Entreprenörskapsforum, presenteras idén om ett innovationspolitiskt ramverk för att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivets utveckling.

För att främja regional utveckling föreslås bland annat att regioner bör verka för att underlätta kontakter mellan universitet, högskolor och företag kombinerat med större möjligheter till specialisering och bättre tillgång till regionalt riskkapital.

Innovation utgör grunden för framåtskridande och välstånd. Ny kunskap utvecklas numera över hela världen och sprids snabbt. Innovationssvaga regioner och företag riskerar att snabbt bli omsprungna av sina motsvarigheter i länder som i rask takt genomgår en industrialisering och integreras i världsekonomin. Ofta har dessa nationer tydliga strategier för att bygga upp den industriella kunskapsbasen och öka innovationskapaciteten. Ett innovationspolitiskt ramverk skulle bidra till långsiktigt högre innovationskapacitet, stärkt konkurrenskraft och i förlängningen ett högre välstånd.

Baserat på rapportens forskningsresultat presenteras därför ett ramverk som bygger på tre hörnstenar.

Kunskapsförstärkande insatser är en förutsättning för innovation. Det handlar såväl om förbättrade kunskaper som förmåga att använda kunskap på ett sätt som kommer samhället till godo. Inte minst berör detta marknadskunnande.

Kunskapsomvandlande insatser. För att kunskapssatsningar ska kunna resultera i nya och växande företag, ökade arbetstillfällen och investeringar, måste generella förutsättningar för företagande och entreprenörskap finnas på plats.

Kunskapskritisk massa. Produktivitet och innovativitet förklaras bland annat av regional storlek och av nätverk och rörlighet inom regionerna. Tidigare utredningar rörande regionstorlek, universitetens roll och infrastruktursatsningar bör därför sättas i ett sammanhang där den kritiska frågan rör den regionala resursbasen för innovation.

Bland förslagen som syftar till att stärka regional innovation märks följande:

Eftersom de regionala universiteten och högskolorna spelar en avgörande roll för mindre och medelstora företags kompetensförsörjning bör samverkan mellan dessa stärkas. Till exempel genom att införa ett FoU-avdrag som stimulerar interaktion och kompetensförsörjning.

Då riskkapital är starkt koncentrerat till storstadsregionerna bör regionala åtgärder inriktas på att mobilisera riskkapital och uppmuntra lokala nätverk för företagsänglar. Statliga åtgärder bör begränsas till tydliga marknadsmisslyckanden vad gäller tillgång till regionalt riskkapital.

Eftersom sambandet mellan arbetskraftsrörlighet och produktivitet – det vill säga konkurrenskraft – har visat sig vara positivt bör infrastrukturen inom regionerna utvecklas för att stimulera rörlighet. Av samma skäl bör arbetsrätten reformeras.

Då nyetableringar är högre inom större regioner och drivs av fler möjligheter och mer utvecklade marknader för idéer – bland annat den symbios som finns mellan mindre, innovativa företag och uppköpande större företag – bör regelverk som hämmar sådan samverkan avskaffas.

I regeringsförklaringen aviserade statsministern att en innovationsstrategi ska formuleras under mandatperioden. Vårt innovationspolitiska förslag är inspirerat av Sveriges finanspolitiska ramverk som bidragit till att Sverige är det land som kanske kommer starkast ur den globala finansmarknadskrisen. Innovation har stor betydelse för regional utveckling, med våra förslag stärks de faktorer som påverkar uppkomsten av nya idéer.

Pontus Braunerhjelm

VD Entreprenörskapsforum

professor KTH

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel