Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stoppa utvidgade strandskyddet

Länsstyrelsen har tagit fram ett omdiskuterat förslag om utvidgat strandskydd till 300 meter från strandlinjen utåt och inåt. Förslaget betraktas av många som en ren konfiskation av ägande på tvivelaktiga underlag och dåligt underbyggda, ibland direkt felaktiga, motiv.

Annons

Länsstyrelsen har generellt målat bort markägarnas rättigheter genom att med en bredpensel lägga rosa färg över merparten av skärgården. På kartorna visas det inskränkta ägandet på land. Att man även tar rättigheterna i vattenområdet visas inte.

Om din boj måste bytas får du inte det, inte heller ersätta en brygga. Man motiverar förbud mot bryggor med att det stör fiskens levnadsvillkor. Det är fel! I synnerhet småfisk söker sig till stenkistor och in under bryggor, där de kan finna skydd för rovfiskar. Det är viktigt att samla grundfakta där den finns i stället för att hitta på egna sanningar.

Enligt gängse normer kan 200 rullstolsbundna med assistent vid sidan gå bredvid varandra på en bredd av 300 meter. Men ska det vara nödvändigt? Vad har länsstyrelsen för bild av det rörliga friluftslivet? Som markägare kan man inte förstå att det ska behövas ens 100 meter. Det skulle räcka med 20-50 meter. Varför 300 meter?

Jordägare, bönder, skogsbrukare och fiskare får allt svårare att bedriva sina sysselsättningar utan att skjuta till pengar. Att beskära möjligheterna till utveckling, genom liggande förslag, skulle få fler än i dag att söka nya inriktningar i livet. Det är lätt att se att skärgården fortsatt kommer att avfolkas. Och vem ska hävda markerna så att folk kan ta sig fram? Länsstyrelsen?

Redan i anspråk tagen mark är ett begrepp som länsstyrelsen tar mycket lätt på. Den som vill ersätta en brygga som höststormen tagit får inte göra det. Det räknas då som en nyetablering trots att det ligger på en tomt. Finns det dessutom bilväg till tomten avslås ärendet direkt eftersom man kan ta sig dit med bil. Att ha en gammal, inbodd tomt med strand och inte få ha en brygga är inte annat än ett övergrepp.

Den bofaste har rätt till ett värdigt liv. Att till exempel ha en brygga på tomten, som man haft långt innan länsstyrelsen fanns, är en självklarhet.

Man kan inte heller lägga generella strandskydd på fastigheter med stränder som inte är i anspråk tagna utan en konsekvensanalys. Den måste göras med hjälp av ortsbefolkning, naturvårdsföreningar, skärgårdsföreningar och företagare för varje berörd fastighet. I varje enskilt fall måste bevisas att det allmännas intresse väger tyngre än den enskildes för att man ska tvingas avstå sin egendom till det allmänna, enligt regeringsformen 2 kap 15§.

• Det finns tillräckligt med orörda stränder.

• Känsliga, avgränsade miljöer, viktiga för djur och växtliv bör skyddas.

• Vid nyetablering av verksamheter som måste vara nära vatten – konsekvensanalys.

I förslaget finns skrivningen ”att allmänheten vanligen har rätt att tillfälligtvis, och med hänsyn, använda annans privata brygga, förutsatt att den för tillfället inte används av ägaren. Med stöd av allemansrätten är det oftast även möjligt att passera nära stranden med båt, kanot, långfärdsskridskor eller liknande. I praxis har även åkermark ansetts vara allemansrättsligt tillgänglig, men självklart får den inte beträdas under odlingssäsongen”.

På länsstyrelsen förutsätter man att allmänheten besitter empati och kunskaper om hur livet levs och hur djur och växtliv fungerar. De på länsstyrelsen må vara belästa och intelligenta, men det finns nästan alltid ett glapp mellan deras kunskap och verkligheten. Med det förslag som ligger ser vi att de på länsstyrelsen också är främmande för hur saker hänger samman.

Skärgårdarnas bofasta och deras intresseföreningar, som besitter relevanta kunskaper, måste vara remissinstanser i kommande konsekvensanalyser.

Det finns gott om exempel på hur felaktiga beslut fått oanade effekter på grund av dåligt genomförda beslutsunderlag.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel