Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stoppa det fria skolvalet – rädda den svenska skolan

Annons

Frihet är det bästa ting

Som sökas kan all världen kring

För den som frihet kan bära

För oss, som tillhör en äldre generation, är biskop Thomas frihetssång från 1400-talet väl känd. Få begrepp har en så positiv klang och är så viktiga som begreppet frihet.

Anmäl text- och faktafel

Men vi får inte glömma bort den sista raden. Med frihet följer ansvar. Min frihet får inte inkräkta på din. När klyftorna ökar, inskränks friheten för alla – även för de som har roffat åt sig resurser på andras bekostnad.

Murar är den yttersta bekräftelsen på förlorad frihet – murar runt länder, murar runt fängelser, murar runt ”gated communities”. Murar stänger inte bara ute. De stänger också in.

Nyliberala politiker i olika läger har de senaste decennierna försökt att blanda bort korten för oss. De har försökt att få oss att tro att valfrihet är synonymt med frihet. Det är det inte.

Valfrihet ger möjlighet att välja i ett utbud som tillhandahålls av andra, men valet begränsas alltid av de omständigheter vi lever under. Ibland begränsas valfriheten av våra ekonomiska resurser, i andra fall av hälsa, ålder, kön och så vidare. Om vi tror att valfrihet är detsamma som frihet, så är vi snart förlorade. Valfrihet är den starkes mantra.

Även begrepp som etableringsfrihet lånar ett skimmer från frihetsbegreppet. Vi ska uppfatta etableringsfriheten som enbart positiv och helst inte se att den också kan utgöra ett problem. Begreppet har tillkommit för att sälja in möjligheten för privata företag att konkurrera med offentlig verksamhet. Privata skolor och vårdcentraler dyker alltid upp där lönsamheten är som störst – i välbärgade och tätbebyggda områden. Kommuner och landsting, som har ett ansvar för alla, får ta hand om resten. Deras planering försvåras eller omöjliggörs.

Allians för Norrtälje kommun slår i sitt handlingsprogram för 2019-2022 fast att man vill stimulera valfrihet och privata alternativ genom att öka informationen om det fria skolvalet och erbjuda tydliga kvalitetsjämförelser mellan olika alternativ. Läs gärna slutet på meningen en gång till – ”erbjuda tydliga kvalitetsjämförelser mellan olika alternativ”. Är inte målet att alla skolor i kommunen ska hålla en hög kvalitet? Vart tog det målet vägen?

Forskning visar att det fria skolvalet, valfrihetens flaggskepp, bidrar till segregationen på skolans område. Skolvalet minskar likvärdigheten och ökar polariseringen, vilket kan få långtgående konsekvenser för vårt samhälle. I rapporten ”Ett söndrat land – skolval och segregation i Sverige” från Arena idé analyseras högstadieskolor i 30 mellanstora svenska kommuner. I 28 av dessa förstärks boendesegregationen av det fria skolvalet. De två närmaste styckena nedan är citat ur rapporten.

”Per Molander, tidigare myndighetschef och statlig jämlikhetsutredare med en lång karriär som ämbetsman bakom sig, skriver i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO: ’Staten bör återta det fulla ansvaret för hela skolsystemet för att de nationella intressena knutna till utbildningssystemet ska kunna tillgodoses på̊ ett adekvat sätt. Den fria etableringsrätten och de privata skolorna bör avvecklas. Skolvalet avvecklas och ersättas med en möjlighet att uttrycka rangordnade önskemål om skoltillhörighet som stäms av mot samhälleliga mål om likvärdighet och integration.’”

”Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson formulerar pregnant den insikt som genomsyrar även denna rapport: ’Vi har skapat ett system där individperspektivet – att få välja skola – går före medborgarperspektivet. Vi vet att samhällsnyttan är större om skolorna är mindre segregerade, men det system vi har bidrar till segregationen.’”

Sverige är unikt med sin kombination av skolpeng, skolval, fri etableringsrätt och obegränsat vinstuttag för friskolor. OECD riktade 2015 hård kritik mot Sveriges skolsystem, vad gällde såväl skolvalet som finansieringen av skolan.

Vi måste se vad som håller på att hända och vi måste agera för att rädda den svenska skolan.

Christina Hamnö (V)

Lars Dalquist Öhlén (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel