Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi måste få ett försvar som kan möta snabba hot

I augusti 2008 utspelades på fem dagar kriget i Georgien. Det avgjordes på bara två dagar. Hastigheten i Georgienkriget understryker vikten av ett försvar som är snabbt tillgängligt och användbart.
 

Annons

Dagens försvar är inte anpassat för att möta snabba hot. Bara en tredjedel av den nationella insatsorganisationen är tillgänglig för insats inom ett år. Det är för få som kan användas här och nu. Sverige försvaras inte av pappersförband som kräver ny övning, ny utbildning, ny utrustning och personal för att kunna användas och då först om två till tre år.

Varje gång Sverige ska delta i en internationell insats måste ett nytt förband byggas från grunden. Och väl hemma igen avvecklas det. Det blir dyrt och kunskaper och erfarenheter tas inte tillräckligt väl tillvara. I det försvar regeringen vill skapa ska det vara samma förband som är användbara för insatser både hemma och borta.

Regeringen vill ha ett mer flexibelt och tillgängligt insatsförsvar. Med styrkor som snabbare än i dag som kan sättas in i Sverige, närområdet eller internationellt om svenska värden eller intressen hotas.

I november 2008 fick Försvarsmakten ett uppdrag av regeringen att beskriva hur en förstärkt försvarsförmåga kan förverkligas. I sin rapport den 30 januari visar ÖB att är det fullt möjligt att skapa ett försvar som både är snabbt tillgängligt och av högre kvalitet. ÖB:s förslag innebär en kraftfull ökning av Sveriges försvarsförmåga, både vad avser tillgänglighet och beredskap.

Vi kommer att få fler soldater redo på kortare tid. Försvarsmakten föreslår att insatsorganisationen i framtiden ska bestå av cirka 50 000 personer. Av dessa ingår 28 000 i stående och kontrakterade förband. 22 000 finns i hemvärnet, inklusive de nationella skyddsstyrkorna, som får höjd kvalitet.

Regeringen ska nu granska förslaget och kommer att i mars presentera ett försvar som både kan användas för att värna Sverige, och som insats i närområdet, Östersjön och i världen. Vi värnar inte Sverige bara vid gränsen. Krig, konflikter och incidenter ska hindras från att nå gränsen. Hela försvaret ska gå att användas på betydligt kortare tid än ett år och förbanden ska vara av hög kvalitet och användbarhet. Vi går med den nya försvarspolitiken från tre användbara bataljoner i dag till åtta användbara bataljoner.

Det går inte längre att se ett militärt hot som bara påverkar Sverige eller ett land i vårt närområde. Säkerhet byggs gemensamt med de nordiska länderna och EU. Vi samverkar med samma länder i insatser internationellt. Kunskapen vi får i insatser internationellt stärker förmågan och kvaliteten i försvaret.

Ansvaret för dagens problem i försvaret bärs av socialdemokraterna. Det försvar som vi har i dag bygger på tolv år av socialdemokratiskt styre.

Vänsterkartellen vill skära ned anslaget till försvaret med mellan fyra och åtta miljarder kronor på tre år. Men regeringen står fast vid höstens budget: vi gör inga nedskärningar anslaget ligger fast de kommande åren. ÖB anser i sin rapport att regeringens linje går att förverkliga med givna anslag. Vi ska i detta sammanhang komma ihåg att Sveriges försvarsanslag är fortsatt högst i Norden, detta trots att flera grannländer ökar sina anslag något.

ÖB:s underlag ger en god grund för det fortsatta arbetet med att förnya försvaret för att uppnå ett starkt försvar som är användbart och snabbt tillgängligt. I vår presenterar regeringen sitt förslag på ominriktningen av försvaret för riksdagen. Därmed tar vi ansvar för att stärka försvaret och lösa dagens problem.

Sverige ska stå väl berett att i framtiden värna våra grundläggande värden och intressen inom och utom landet, självt och tillsammans med andra.

Mer läsning

Annons