Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har inte övergett vårt motstånd mot kärnkraften

Den 5 februari presenterade alliansens partiledare en omfattande överenskommelse om energipolitikens långsiktiga inriktning. Denna presentation har följts av en häftig debatt främst fokuserad på hur det blir med kärnkraften.
Men tyngdpunkten i överenskommelsen har faktiskt en annan inriktning, nämligen mot en långsiktigt hållbar försörjning där förnybar, miljöanpassad energi kommer att spela en allt större roll och kärnkraften en allt mindre roll. Den forskning som nu sker riktas mot att effektivisera vindkraften, ta fram teknik för vågkraft och satsning på fler värmekraftverk liknande det i Arsta.

Annons

Det offensiva målet är att år 2020 ska Sverige använda hela 50 procent förnybar energi och att 2030 ha enbart fordon som inte behöver fossila bränslen som drivmedel. Detta är mer långtgående mål än något annat land i världen satt upp.

Energi- och klimatpolitiken har tre utgångspunkter: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. För att leva upp till dessa tre villkor kan inte vår energiförsörjning vila främst på gammal vattenkraft och kärnkraft. Det måste till ett tredje ben, bestående av förnybara energislag.

Den överenskommelse regeringen nu har gjort ger mycket goda förutsättningar för förnybara energislag. Och detta har välkomnats av många som arbetar i branschen. Till exempel säger Matthias Rapp, vd för Svensk Vindenergi att ”regeringen har motsvarat våra mycket högt ställda förväntningar”. Svensk Vindenergi uppskattar att tiotusentals jobb kommer att skapas inom vindkraftsbranschen.

Vi har som centerpolitiker inte övergett vårt motstånd mot kärnkraften med alla dess miljörisker. Nu har det visat sig att den också är mycket riskfylld ekonomiskt. Det är främst därför som inte en enda ny reaktor togs i drift under förra året någonstans i världen.

Och där man med ekonomiska subventioner försöker bygga går det ändå på tok. I Finland där en ny anläggning just nu är under byggnad i Olkiluoto har projektet drabbats av tre-fyra års försening och beräknas bli 60 procent dyrare än budgeterat. Det som skulle bli ett mönsterprojekt håller på att bli ett monsterprojekt.

Och i Sverige säger till exempel ägarna av Oscarshamns kärnkraftverk E.ON att man inte avser att bygga nya reaktorer utan i stället förbättra säkerheten och modernisera de befintliga gamla reaktorerna.

Viktigt i detta sammanhang är att i regeringens energiuppgörelse slås fast att inte en enda statlig krona ska satsas direkt eller indirekt för att subventionera kärnkraften i Sverige. Och kraftbolagens ekonomiska ansvar vid eventuella olyckor skall också skärpas kraftfullt.

Därför är det vår bedömning att även om möjlighet öppnas för att byta ut befintliga reaktorer mot nya när de tjänat ut om 15-20 år så är det inte troligt att några nya reaktorer kommer till, därför att alternativ energi blir billigare och bättre. Det är också viktigt att påpeka att uppgörelsen inte öppnar för uranbrytning. Kommunernas vetorätt gäller.

Mer läsning

Annons