Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är öppna för alla seriösa förslag

På förekommen anledning vill jag kort beskriva historik och nuläge vad avser kultur- och fritidsnämndens handläggning och mellanhavanden med berörda parter i badfrågan i Rimbo.
 

Annons

Det finns tre badhus i kommunen: ett i Hallstavik och ett i Norrtälje som kommunen äger, och ytterligare ett i Rimbo som ägs av ett privat företag där kommunen köpt bad för kommuninnevånarna. Avtalet löpte ut den 30 juni i år.

En rad felaktigheter florerar kombinerat med ensidig desinformation.

Undertecknad, i egenskap av ordförande för kultur- och fritidsnämnden, förhandlar inte. Detta sköts i det här fallet av förvaltningschefen och badchefen.

Tidigare kommundirektör och kommunjurist har upplevt att fastighetsägarens ombuds syn på kommunen och kommunala tjänstemän inte har banat väg för samförståndslösningar. Badfrågan inklusive förnyat avtal överläts till kultur- och fritidskontoret vid halvårsskiftet 2007 då undertecknad i frånvaro av förvaltningschef lyckades förlänga avtalet i ytterligare tolv månader till gagn för Rimboborna.

Våra förhandlare har att underordna sig gällande lagar samt ta hänsyn till kompetens, kvalitet samt säkerhet. Det konstateras att Rimbo Fastigheter saknar kompetens på området varför en mellanentreprenör krävs. Min uppfattning är att företaget, med beaktande av företagets satsningar på fem helsidesannonser i färg, samt fyrverkerier till en samlad kostnad av cirka 200 000 kronor, inte visar gott omdöme att förvalta och förädla kommunala skattepengar.

Att påstå att inte förhandlingar har skett är missvisande. Det har genomförts överläggningar med tre olika företag under det senaste halvåret. Den person som företrädde det första företaget som presenterades av fastighetsägaren greps av polisen dagen före en kommande förhandling. Gripandet grundades på en anmälan av fastighetsägaren. Vi beslöt att inställa kommande möte eftersom vår personal kände olust och oro.

Vidare har överläggningar skett med såväl Stockholm Sim som Medley, bägge välmeriterade företag i branschen. Dessa samtal har avslutats då fastighetsägarens ombud framhärdat i en 100-procentig hyreshöjning vilket omöjliggjorde fortsatta förhandlingar.

Under förra veckan genomförde Rimbo Fastigheter ett jippo med olika inslag av underhållning samtidigt som man i ett sent skede sände ut inbjudan till en så kallad ”politikervecka ”där samtliga partiledare utom moderaterna skulle deltaga varsin kväll i en hearing. Detta utannonserades också utan att inhämta respektive partiers deltagande.

Samtliga partier meddelade i ett pressmeddelande att man ej avsåg att deltaga och att frågan ägs av kultur- och fritidsnämnden. Undertecknad avböjde också att deltaga med hänvisning till att frågan skall skötas av berörda tjänstemän samt att det inte fanns någon part att förhandla med.

I veckan dök också upp en opolitisk tvåbarnspappa vid namn Jan Emanuel Johansson som sade sig vara ”folkets förhandlare”. Han uppmanade undertecknad att komma till busstorget i Rimbo för att förhandla med några personer representerade ett kooperativ, vilket jag avböjde med motiveringen att jag inte sköter förhandlingarna utan det är en tjänstemannafråga. Kontakt har i dagarna tagits med dessa personer för eventuella överläggningar.

Kultur- och fritidskontoret arbetar oförtrutet vidare för att finna en seriös förhandlingsbar part som kan driva bad på de premisser som samhället kräver och till en kostnad som är rimlig. Min förhoppning är att Rimboborna skall inhämta adekvat information och därmed inse att kultur- och fritidnämnden handlägger frågan så att vi långsiktigt kan trygga badverksamhet i Rimbo. Vi är, har varit, och kommer att vara öppna för alla seriösa förlag till lösningar.

Mer läsning

Annons