Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vattnet delar Räfsnäs

 Fler hushåll på Rådmansö ska kunna ansluta sina fastigheter till kommunens va-nät.
Räfsnäs är ett av områdena som står i tur i en första etapp.
- Vi vet att det finns många dåliga avloppsanläggningar där, säger kommunens va-chef Bertil Rusk.

Annons

Målet är att fastighetsägarna själva ska bilda samfällighetsföreningar för att ansluta fastigheterna till det kommunala va-nätet. I sista hand kan kommunen ta till tvång om det finns en risk att dåliga avloppslösningar kan leda till hälsorisker.

 Avloppen är ett större problem än vattnet. Många har ingen aning om att den egna fastighetens avlopp kanske förstör grannens brunn, säger Bertil Rusk.

Han räknar med att mindre än fem procent av alla enskilda avlopp fungerar bra. Det innebär att näringsämnena från avloppsvattnet letar sig ut i vattendragen och leder till övergödning.

Just nu undersöker kommunen hur stort intresset är för att bilda samfällighetsföreningar. 6 000 enkäter har skickats ut till de flesta fastighetsägarna i Rådmansö församling och hushållen i området runt Vreta i Frötuna församling. 3 000 svar har kommit in, men kommunen vill gärna ha in fler. Uppgifterna ska sedan sammanställas för att ge en bild av hur stort intresset är i olika områden. Generellt sett tycks fritidshusägarna vara mer angelägna än de permanentboende.

 De som bor året runt har ju redan anläggningar som de tycker fungerar. Fritidshusägarna ser möjligheten att flytta ut, säger Bertil Rusk.

Om några veckor ska sammanställningen av enkäten vara klar. Hittills visar drygt hälften av svaren att fastighetsägarna är positiva till en anslutning till det kommunala nätet.

Anbuden för att bygga stamledningen till Kapellskär och Gräddö har just öppnats. Det innebär att själva byggandet av ledningen kan vara i gång om några månader. Byggtiden är beräknad till ett år.

FAKTA

Nya rörEn första förutsättning är kommunens stamledning ut till Kapellskär och vidare mot Gräddö.

Både året-runt-boende och fritidshusägare kan bilda samfällighetsföreningar för att tillsammans med sina grannar ansluta till det kommunala va-nätet. Lantmäteriet kan hjälpa till.

Varje förening betalar 80 000 kronor till kommunen, dessutom tillkommer 24 300 kronor per lägenhet i avgift till kommunen.

Samfälligheten får också stå för kostnaderna för utbyggnaden av nätet inom området. Fastighetsägaren betalar för åtgärderna på den egna tomten.

Dessutom tillkommer framöver driftkostnader för skötsel av samfällighetens nät.

Kommunens va-taxa kommer också att gälla. 2009 är kubikmeterpriset 24,50 kronor, men taxan ska de kommande åren höjas med sju procent per år.

"Felen brukar komma till jul, påsk och midsommar"

Avloppet vid villan hos Roger Andersson i Räfsnäs är bara åtta år gammalt och gjort efter konstens alla regler.

Ändå är han beredd att satsa på kommunalt vatten och avlopp.

Det är bättre för miljön.

Som egen företagare i entreprenadbranschen med företaget Roger Anderssons Allservice i Räfsnäs hoppas han förstås också att kommunens satsning ska innebära fler uppdrag för grävmaskinisterna.

Samtidigt vet han att det finns delade meningar om en anslutning till det kommunala va-nätet.

 Och någon måste hålla i det här fast ingen har tagit tag i det hittills, säger han och menar att det är särskilt viktigt att alla redan från början vet vilka krav och kostnader som hänger ihop med en samfällighetsförening för vatten- och avloppsförsörjningen.

Annars kan det vara bäddat för bråk.

Trots att Roger Andersson själv är van att jobba med avlopp tycker han att det är svårt att lämna exakta uppgifter om vad en anslutning kan kosta för olika hushåll. Det beror bland annat på hur lång sträcka som behöver grävas för att få fram ledningarna till husen.

Så småningom tillkommer också kostnader för driften, det måste finnas någon som ser till att allt fungerar.

 Felen brukar komma till jul, påsk och midsommar när mycket folk kommer ut. Det är då problemen dyker upp.

Mer läsning

Annons