Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdnadsbidraget ger en sämre förskola

Den svenska förskolan är unik. Den är det första steget i det livslånga lärandet och den är öppen för alla. Förskolan är till för barnets skull men är också en förutsättning för att föräldrar ska kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete.

Annons

Kvaliteten på förskoleverksamheten måste ständigt utvecklas precis som i skolan. Det ställs i dag mycket större krav på det pedagogiska arbetet i förskolan, det satsas på kvalitet och innehåll oavsett om barnet är två eller fem år. Viktiga grundläggande värden som demokrati, empati och medmänsklighet, jämställdhet mellan könen men också en rättighet för varje tjej och kille att vara tjej och kille på sitt eget sätt är förskolepedagogernas vardag.

Det kräver en hel del av personalen att nå upp till de goda föresatser som läroplanen ger. Det kräver resurser i form av en personalstyrka anpassad till antalet barn, en god arbetsmiljö i anpassade lokaler, kompetensutveckling och tid för planering av det pedagogiska arbetet.

Vi socialdemokrater är stolta över den svenska förskolan, och vill fortsätta satsa på ökad kvalitet. Vi är därför motståndare till det vårdnadsbidrag som den borgerliga regeringen drivit igenom, och Norrtäljes kristdemokrater deklarerat i Norrtelje Tidning ska genomföras i vår kommun från årsskiftet. Det riskerar att hindra utvecklingen av det pedagogiska arbetet i förskolan eftersom resurser förs över till enskilda kommuninvånare.

Reformen ger föräldrar som inte har sitt barn på förskola rätt till ett bidrag på 3000 kronor i månaden. Syftet är att öka valfriheten, enligt borgarna, men vi socialdemokrater vet att begreppet valfrihet inte är okomplicerat. Hur många kan i praktiken välja att avstå från arbetsinkomst och istället leva på ett bidrag på 3000 kronor i månaden? Det är med all sannolikhet inte en valmöjlighet för de flesta.

Även om reformen inte har blivit någon succé i de kommuner den genomförts finns ändå risken att de som i dag, av olika skäl, inte har sitt barn på förskola nu kommer att få bidrag för det. Från de skattepengar som så väl behövs i förskolan som är till för alla.

Inte sällan är det de barn som mest behöver förskolan för sin språkutveckling och sociala utveckling som genom vårdnadsbidraget nekas den möjligheten, visar exempel från andra länder. I Norge avskaffar man nu vårdnadsbidraget. Tio års erfarenheter visar att 96 procent av bidraget utnyttjades av kvinnor och tre fjärdelar av dem var födda i länder utanför Europa.

Förutom att barn till invandrade föräldrar har missat chansen att lära sig norska redan i förskolan hänvisar Norge även till att vårdnadsbidraget haft mycket negativa konsekvenser för den norska förskolan i form av kraftigt försämrad kvalitet, och minskad valfrihet eftersom resurserna till det kostnadskrävande bidraget tagits därifrån. På vissa håll har man helt upphört med utbyggnaden av förskolan.

Kristdemokraterna och de andra borgerliga partierna borde kunna lyfta blicken och dra slutsatser efter hur det gått i vårt grannland. Satsa inga pengar på ett unket, gammalmodigt system som tar resurser från förskolan. Var konsekventa i att hävda arbetslinjen och ge förskolan resurser att ytterligare utveckla verksamheten och öka kvaliteten!

Mer läsning

Annons