Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vården måste bli effektivare

Köerna i vården diskuteras ofta och krav hörs på att den ena eller andra specialiteten ska få ökade resurser. De som studerat vårdens organisation närmare har en annan uppfattning.
I SNS’ skriftserie har utkommit Recept för vården. Om effektivitet i sjukvården och äldreomsorgen. SNS står för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Sammanhållande - och författare av ett avsnitt - är Jane Cederqvist som lett finansdepartementets utredning om landstingens vårdkostnader.
 

Annons

Man fann där en effektiviseringspotential på minst 30 miljarder inom hälso- och sjukvården över en tioårsperiod och konstaterade: ”Vi tror inte att tillgänglighet, till exempel köer, i första hand beror på resursbrist, utan snarare på bristande effektivitet i system och processer.”

Det är inte kärnverksamheten patientintresset som styr arbetet inom vården utan systemet och organisationen lever ett eget liv. De pinsamma köerna beror inte på pengabrist, utan på dålig och gammalmodig organisation som inte på något sätt utgår från patientintresset. Som exempel kan tas strukturen för rehabilitering, vård och omsorg som omöjliggör samverkan.

Alltför ofta tror man att effektivitet handlar om att springa fortare. Ingenting kan vara mer felaktigt. Ineffektiva sätt att arbeta skapar ofta stress. Detta förväxlas inte sällan med resursbrist, när det i stället handlar om brister i ledarskap, logistik, flöden, vårdplanering, samarbete, attityder och värderingar.

Det viktigaste med ökad effektivitet är följderna för de människor som verksamheten är till för: patienterna kommer fram på telefon, slipper sin oro, blir bra bemötta och slipper bli behandlade som undersökningsobjekt och kan kommunicera med vårdpersonalen. Både patienter och vårdpersonal mår bättre. En effektivitetsökning förutsätter en mer utvecklad styrning, baserad på uppföljning och utvärdering, än den som finns idag.

Antalet läkare har tredubblats de senaste 30 åren. Under samma tid har vi fått mer än dubbelt så många sjuksköterskor. Ändå har antalet patientbesök per läkare halverats.

Vi gör inte fler operationer. Sedan 1975 har antalet sängplatser på sjukhus minskat med 80 procent. Svenska läkare har sammantaget betydligt färre patientbesök än kollegorna i de andra OECD-länderna. Allt fler behandlar allt färre.

Som i mycken offentlig verksamhet saknas motsvarigheten till marknadsmekanismer, som ”bestraffar” låg effektivitet och ”belönar” god effektivitet. Ett exempel på en sådan utebliven reaktion gällde en enhet som lyckades minska väntetiderna för strumapatienter från tre år till tre månader. Detta var ju i och för sig berömvärt men varför hade ingen redan stängt enheten och fört resurserna till ett effektivare ställe?

Omvänt saknas ofta belöningar eller incitament för dem som är effektiva. Det är inte ovanligt att en verksamhet omges med långa köer, därför att det är ett gott argument för mer resurser.

SNS-studien börjar med stundom drastiska fallberättelser. En man och en häst fick ont i ett knä samtidigt. När hästen var färdigbehandlad hade mannen inte ens kallats till röntgen.

En patient måste regelbundet ha flytande syrgas. När syrgasleveransen en gång uteblev kunde inte apoteksakuten hjälpa henne eftersom man inte hade avtal med Aga! Hon överlevde tack vare en chaufför som hon lyckades få kontakt med, som hade en kollega med en tub i sin bil och som båda begrep allvaret.

Utredaren skriver: ”Man vinner inga val på effektivitetsfrågor, har jag hört inte bara en utan flera politiker säga.” och fortsätter med följande önskan: ”Att förtroendevalda på alla nivåer vågar fatta obehagliga beslut och förmår skapa styr- och belöningsinstrument som markerar att hög effektivitet är viktigt.”

Vi väntar en åldringsexplosion i Sverige. Antal vårddagar för personer över 85 år är åtta gånger större än för 45-64 år. Kostnaden för sjukhusvård beräknas om inget görs att öka med 270 procent till år 2040. Vården måste bli effektivare om vårdkostnaden ska kunna bäras.

Mer läsning

Annons