Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valfrihet i vården är bra för patienterna

Alliansen gick till val 2006 med löften om reformer för att underlätta människors vardag. En majoritet av svenska folket såg en möjlighet att släppa fram den frihetskänsla som under tolv år kvävts under socialdemokratiskt styre.

Annons

Därför genomförs nu en apoteksomreglering för att få fler apotek, ett valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg och ett vårdval inom primärvården. Reformerna kommer att ge människor bättre service och kvalitet och ökat självbestämmande.

Internationellt sett har Sverige få privata utförare inom vården. Traditionen är fortfarande att landstingen tillhandahåller vård genom egna sjukhus och vårdcentraler.

Här finns utrymme att släppa fram den kreativitet som en väl fungerande konkurrens skapar. Centerpartiet vill därför på allvar få in entreprenörskapet och företagandet inom vården för patienternas bästa.

Landstingen i Halland, Stockholm och Västmanland har redan på eget initiativ infört vårdval och en handfull ytterligare landsting och regioner är på gång. Från den 1 januari 2010 införs vårdval i hela Sverige.

Vårdvalsreformen innebär en unik möjlighet att få in entreprenörskapet i vården. Vården ska självfallet finansieras gemensamt men utförandet kan med fördel överlåtas till privata entreprenörer. Vi behöver en mångfald av aktörer stora och små, privata och offentliga, non-profitdrivna och kooperativ och så vidare. Genom att släppa loss entreprenörskapet får vi se nya lösningar, nya sätt att tänka och lösa problem, nya arbetsplatser, ny dynamik och, det viktigaste av allt nya sätt att bemöta patienten.

Vi vill att människor ska ha möjlighet att bestämma själva. Därför ser vi det som naturligt att valfriheten genomsyrar hela sjukvårdssystemet; från primärvård till specialistvård. Människor ska inte bara bli hänvisade hit eller dit utan måste själva kunna få ta ställning till om höften ska opereras på det ena sjukhuset eller på det andra sjukhuset. Och självklart ska man få vården inom rimlig tid.

Vårdvalet får därför inte stanna vid att bara omfatta primärvården. Människor behöver få utökade möjligheter att själv påverka sin vårdsituation även inom andra delar av vården. Det kan till exempel handla om planerade operationer eller besök hos specialist.

Vi kan samtidigt konstatera att dagens vårdgaranti inte är tillräckligt skarp för att garantera vård inom rimlig tid. Fortfarande är väntetiderna alltför långa på många håll. Vilken typ av vård man får eller hur lång tid det tar innan man får vård ska inte avgöras av var i landet man bor.

För att garantera alla patienter samma rättigheter anser Centerpartiet att vårdgarantin behöver slås fast i lag. Först när friheten att välja kombineras med en trygg visshet om att man kan få vård inom rimlig tid uppnås verklig valfrihet.

Genom att utsträcka vårdvalet till den planerade specialistvården skapas en dynamik som också stimulerar till att lösa de flaskhalsar och minska de organisationströgheter som i dag bidrar till alltför långa väntetider. På så vis blir det också lättare för landstingen och regionerna att leva upp till vårdgarantin.

Samtidigt som regeringen förnyar och förbättrar står oppositionen fast vid att det var bättre förr då patienten inte fick bestämma. Oppositionen säger inte bara nej till regeringens reformer, utan hotar också att riva upp reform efter reform. Oppositionens politik innebär inte bara minskat handlingsutrymme för människor; det innebär också inskränkta möjligheter och ökande kostnader för samhället.

Mer läsning

Annons