Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Toppstyrd kommun leder till utanförskap

Norrtälje kommuns ledning får dåligt betyg. Toppstyrt och enväldigt är ord som hörs, i samtal man och kvinna emellan, både i och utanför kommunstugan.
Varför? Därför att antalet nämnder och därmed antalet förtroendevalda minskar stadigt.
Motivet är att spara pengar. Ett i och för sig vällovligt syfte. Men det har konsekvenser. Ju färre som är med under ett ärendes beredning ju flera kommer att känna utanförskap och brist på information.

Annons

Genom att först få vara med i den tekniska nämnden, numera nedlagd, och senare få vara med om förhandlingarna som ledde till beslutet om att ansluta kommunen till Norrvatten så hade undertecknad full insyn och full kunskap om kommunens dricksvattentillgångar. Alla alternativ och de olika prislapparna.

När beslutet skulle tas så visade det sig att många inte förstod varför beslutet om medlemskap i Norrvatten var det bästa, eller rent av det enda alternativet. Allt för få hade fått vara med hela resan. Om däremot den gamla tekniska nämnden, som följde VA-frågorna löpande, funnits kvar så hade läget säkert varit ett annat.

Då hade i stort sett alla partier i kommunen fått del av all information från saltvatteninträngningar till kostnader för ombyggnad av Nånöverket.

Nu var det bara en handfull tjänstemän och vi två som förhandlade. På samma sätt kan man se hur bristen på information i den kommunala demokratin till stor del beror på hur många av folkets valda representanter som gjorts delaktiga i en frågas beredning.

Men det handlar inte bara om för få folkvalda. Blockpolitiken på kommunal nivå betyder att 51 % bestämmer över huvudet på 49 % i stället för att forma besluten gemensamt.

Personligen menar jag att blocken borde rivas upp och ersättas med en metod att utse ledamöter i nämnder och styrelser strikt efter valresultatet. Inte genom att vissa partier bildar en tillfällig valallians för att välja ledamöterna och sätta övriga partier utanför alla ordförandeposter.

Kanske måste kommunallagen ändras så att alla beslut måste fattas med minst tvåtredjedels majoritet. Nu ser det ut som det gör, valen är redan gjorda.

Vad kommunledningen bör göra är att se till att viceordförande får vara med i alla ärendes beredning och att det, när det gäller frågor av stor principiell betydelse, skall hållas extra fullmäktigemöten där utfrågningar kan genomföras med den krets som berett ärendet.

I Norrtälje är förhållandet i dag att den så kallade majoriteten i vissa beslut inte ens representerar en majoritet bland kommunens väljare.

Kommunen är inget bolag som styrs av en liten styrelse och vd till nästa stämma eller kommunalval. Lekmännen och kvinnorna ska styra demokratiskt hela valperioden.

Om kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson kan lära om, samla breda majoriteter inför besluten och sträva efter att bli företrädare för kommunens alla medborgare och anställda så kommer han att gå till historien som en stor ledare.

Fortsätter han som hitintills så blir nog hejaklacken begränsad till hans eget parti.

Mer läsning

Annons