Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svik inte barnen på Flygskolan

Annons

Flygskolan i Norrtälje besitter specialkompetens för att arbeta med barn i en stadsdel med stora sociokulturella skillnader och har utvecklat ett unikt gemensamt arbetssätt för att gagna alla individer på skolan oavsett bakgrund.

Detta arbete hotas att slås i spillror när barn- och skolnämnden den 30 september väntas besluta om en nedläggning av Flygskolan.

Detta beslut ligger i linje med den borgerliga skolpolitiken även i andra kommuner att ta från den kommunala verksamheten för att gynna privata alternativ. Under våren har Stockholms stad beställt en utredning av Stockholms grundskolor där man undersökt om det finns en överkapacitet lokalmässigt. I denna utredning, Lokaleffektivisering av grundskolan har man helt enkelt ägnat sig åt sifferexercis, räknat kvadratmeter per elev. Därefter har beslut tagits om nedläggning av 14 grundskolor!

Precis som i Norrtälje har inte bara argumenten för beslutet utan också det demokratiska underlaget varit ytterst påvert då processen skett snabbt och i tysthet. Och precis som här saknas en konsekvensanalys. Författarna till utredningen säger själva att ”det kan finnas såväl under- som överskattningar av kapaciteten” i skolorna och att kapacitetsmåtten är delvis trubbiga. De konstaterar också att exempelvis förberedelseklasser som de på Flygskolan kräver större yta per elev. Har politikerna i Norrtälje alls tagit med detta i sin beräkning?

Det är bara tre år sedan som Vigelsjöskolan lades ned till förmån för Montessori, varpå Lommarskolan tvingades ta emot barnen därifrån. Nu är det dags för Flygskolan. Och faktum är att Ann S Pihlgren (m), ordförande i barn- och skolnämnden, så sent som förra veckan inte ens hade en plan för var Flygskolans hundratals elever ska ta vägen! Ändå meddelar hon självsäkert att Flygskolan ska läggas ned. Detta trots att lärare på Lommarskolan inte anser sig ha möjlighet att ta emot fler barn!

En utbyggnad av de skolor som tvingas ta emot Flygskolans hundratals elever skulle kosta kommunen enorma summor. Förslaget framstår därmed som både ”flummigt” och ekonomiskt oförsvarligt.

Ann S Pihlgren var tidigare rektor på Freinetskolan. Denna, liksom andra friskolor, kan spara pengar på att slimma sin verksamhet och välja bort elever med särskilda behov. Den kommunala skolan är däremot skyldig att ha minst 10 procents överkapacitet för att alltid kunna ta in fler elever än beräknat. En obalans vad gäller frihet och ansvar råder alltså mellan friskolor och kommunala skolor. Dessa ojämlika villkor urholkar valfriheten och slår hårt mot utsatta grupper till förmån för redan gynnade.

Enligt oppositionens Olle Jansson (s) finns ett klart motstånd mot den föreslagna nedläggningen inom socialdemokraterna, men även till viss del inom centern, kristdemokraterna och folkpartiet. Så vilket demokratiskt underlag finns för detta hastverk till förslag? Kommer det verkligen att klubbas igenom?

Det är hög tid att personalen på Flygskolan uppmärksammas för sitt unika och framgångsrika arbete, istället för att med jämna mellanrum tvingas slåss för verksamhetens fortlevnad. Att istället ta tillvara den samlade kunskap och erfarenhet som finns där, kan stärka skolverksamheten både i vårt län och i andra regioner.

I sin ideologiska iver håller Ann S Pihlgren med allierade på att slarva bort något mycket dyrbart. Detta måste stoppas! Barn som mår bra, barn med självkänsla, självförtroende och tillit till vuxna, utgör en stabil grund för kommunens framtid. Motsatsen barn och tonåringar som mår dåligt och med bristfällig utbildning kostar pengar för en lång tid framöver. Den ordning och reda som moderaterna efterlyser i skolan, skapas bäst genom att ge barnen det de behöver inte genom att svika dem på det sätt som nu håller på att ske.

När ska ledande politiker äntligen våga säga ”okej, vi gjorde fel” och börja lyssna på dem som besluten berör?

Johanna Törner, skribent

Mer läsning

Annons