Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige tar sitt ansvar för ett renare Östersjön

I den proposition regeringen lägger fram till riksdagen den 17 mars presenterar vi konkreta insatser för att förbättra, bevara och skydda havsmiljöerna i Östersjön och Västerhavet.
Kopplingen mellan land och hav är stark när det gäller påverkan på havsmiljön. Övergödning och anrikning av farliga ämnen i havet orsakas av avrinning från land och inlandsvatten. Det mesta av arbetet för våra hav måste ske på land där källorna till utsläpp som orsakar övergödning finns, främst inom jordbruket.

Annons

Vi har allt sedan regeringsskiftet verkat för en tydligare miljöinriktning på jordbrukspolitiken. När EU:s jordbrukspolitik reviderades i höstas slogs vi hårt för att mer pengar skulle gå till miljöåtgärder inom jordbruket. Den kampen gav resultat och Sverige kommer nu att kunna lägga ytterligare 700 miljoner kronor på miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket fram till 2013.

I havspropositionen genomför vi ytterligare åtgärder mot övergödningen. Vi väljer inte mellan att ha kvar livsmedelsproduktion i Sverige eller att rädda våra hav, utan antar utmaningen att förbättra havsmiljöerna och samtidigt bevara och stärka det svenska jordbruket. Våra åtgärder minskar näringsläckaget och underlättar jordbrukets omställning till en mer miljöeffektiv produktion:

• Ett pilotområde testas för avgiftssystem för utsläpp av fosfor- och kväveföreningar. Det är första steget för att på sikt införa ett mer omfattande system som på ett kostnadseffektivt sätt minskar övergödningen i Östersjön och Västerhavet.

• Införa ytterligare begränsningar för spridning av stallgödsel, med en ny begränsning om 170 kg kväve per hektar och utökade spridningsrestriktioner under hösten och vintern.

• Ytterligare stärka försöks- och utvecklingsarbetet för hållbara produktionsmetoder i jordbruket med 40 miljoner kronor per år, bland annat för att stärka jordbrukets arbete med att införliva EU:s ramdirektiv för vatten.

• Underlätta storskalig utbyggnad av musselodling inom utvalda områden längs Väst-, Syd- och Ostkusten. Musselodling är enligt Miljömålsrådets bedömning den mest lönsamma metoden för att reducera belastningen av närsalter på vatten.

• Stärka det lokala engagemanget för havsmiljöerna. 35 miljoner av havsmiljöanslaget avsätts till länsstyrelsernas arbetet med projektering av våtmarker.

En annan viktig fråga att beakta är också hur förvaltningen av havs- och vattenmiljöfrågor ska ske. I dag sköts det av flera instanser och samordningen dem emellan är bristfällig. Regeringen ska därför bilda en central förvaltningsmyndighet som får ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor. En organisationsutredning tillsätts för myndighetens slutliga utformning och utgångspunkten är att det totala antalet myndigheter inte ska öka.

I det regionala samarbetet mellan länderna kring Östersjön har Sverige preliminärt fått en bördefördelning om att minska sin belastning av kväve med 20 780 ton och fosfor med 290 ton i Östersjön och Västerhavet till 2021. I havspropositionen gör vi bedömningen att våra åtgärder och de nya medlen från 2010 är tillräckliga för att uppfylla det åtagandet.

Det tydliga beskedet till våra grannländer och till övriga EU-länder inför vårt ordförandeskap är att Sverige tar sitt ansvar för att göra våra gemensamma hav renare. 

Mer läsning

Annons