Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stränder räddas av finanskrisen

Antalet ansökningar om att få bygga inom strandskyddat område minskar.
- Det är en ganska klar minskning jämfört med förra året, säger Mats Viktorsson, bygg- och miljöchef hos kommunen.

Annons

Fram till den sista augusti hade 136 ansökningar om strandskyddsdispenser landat hos kommunen.

 Siffran överraskar mig, det har inte känts så här. Men antalet ärenden har ju minskat totalt sett från en hög nivå.

Till bilden hör också att förfrågningarna om dispens oftast droppar in under årets första månader.

Mats Viktorsson tror att en skakigare ekonomisk utveckling i landet kan vara en förklaring till det minskade intresset.

 Dyrare och mer exklusiva objekt är det som får stryka på foten först och många strandskyddsärenden gäller ju dyrare objekt.

För den som har pengar har ett enkelt sätt att skaffa sig en sjönära bostad varit att köpa en strandtomt med ett äldre hus och sedan riva det gamla huset för att bygga ett nytt och modernare. Av de 136 ansökningarna om strandskyddsdispens som hittills kommit in är 1015 ännu inte avgjorda. Sju av ansökningarna gäller mark som inte tidigare varit bebyggd. Tre av dem gäller i sin tur styckade men obebyggda tomter, medan fyra ärenden handlar om att få bygga på obebyggd råmark.

 Det finns en tro att strandskyddslagen ändrats, men den är som den alltid varit, säger Mats Viktorsson.

Å andra sidan menar han att politikerna i nämnden inte är lika försiktiga som tidigare om ansökan ligger inom lagens råmärken.

 Politikerna tittar med positiva glasögon.

Men att till exempel få dispens för att bygga på jungfrulig mark i ytterskärgården är fortfarande omöjligt.

 Det blir avslag på grått papper.

Dispenser från strandskyddet kan leda till konflikter

Strandskyddsdispenser kan få de mest oväntade följder. Det kan till exempel hända att elförsörjningen i ett visst område måste förstärkas.

Och då kan nya protester dyka upp.

En blivande transformatorstation vid vägen ner mot Håknäs brygga på Vätö vållar just nu starka protester fastän byggnadsytan inte är särskilt stor. Bara tre kvadratmeter.

På udden i Norrtäljeviken ligger två relativt nybyggda hus, som kommit till just efter strandskyddsdispenser. Nu behöver Vattenfall bygga en transformatorstation eftersom ägaren till ett av de nya husen har begärt en 63 amperes huvudsäkring till fastigheten för att klara elförsörjningen. (En normalstor villa kräver i vanliga fall 16 eller 20 amperes huvudsäkring.

För Vattenfall blir uppgiften också att undvika spänningsfall hemma hos andra abonnenter i grannskapet.

Vi har försökt göra så gott vi kan, säger Erik Almqvist vid Vattenfall.

Boden bör inte hamna för långt ifrån de byggnader den ska betjäna och det innebär att den måste placeras inom strandskyddsområdet. Nu är det tänkt att boden ska ligga mellan landsvägen och uppfarten till ett av de nya husen. Men transformatorstationen ska inte placeras på den fastighet som egentligen är upphovet till att den ska byggas.

Politikerna i bygg- och miljöutskottet har just diskuterat boden för andra gången. Ett tidigare bygglov med strandskyddsdispens har blivit överklagat till länsstyrelsen av de fastighetsägare som ska få transformatorstationen på sin mark.

Den planerade byggnationen är förfulande och olämplig och skulle medföra allvarlig och bestående minskning av marknadsvärdet på mina huvudmäns fastighet, som inte har någon nytta av transformatorstationen, skriver fastighetsägarnas advokat.

Länsstyrelsen har tidigare gett de som klagar rätt. Kommunen borde ha låtit markägarna yttra sig om bygglovet och strandskyddsdispensen.

Nu ska ansökan behandlas en gång till. Det lutar åt att det blir ett nytt klartecken för att få bygga.

Å andra sidan har markägarna i ett av sina yttranden gjort klart att de inte kommer att lämna tillstånd för att transformatorstationen ska placeras på deras mark. För Vattenfall kan alternativen i så fall bli att begära ledningsrätt hos Lantmäteriet eller att försöka expropriera marken. 

FAKTA - Ansökningar rörande strandskydd

År - Ansökningar

2007: 244

2006:  206

2005:  201

Fotnot: Med reservation för mindre felkällor.

Mer läsning

Annons