Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Småföretag måste kunna låna för att utvecklas

Häromdagen presenterade regeringen ytterligare satsningar för att möta den globala lågkonjunkturen. Flera av åtgärderna är direkt inriktade på små och medelstora företag, vilket är viktigt; eftersom de svarade för en stor del av sysselsättningstillväxten för 2008.
Bland annat ges företag möjlighet att få skjuta upp sina skattebetalningar under ett år. Det är ett sätt att underlätta situationen för företagarna så att de exempelvis kan behålla sina anställda. Totalt sett har regeringen nu satsat 40 miljarder kronor på att mildra krisens effekter - bara under 2009.

Annons

Centerpartiets processgrupper leder ett arbete för att hitta nya lösningar på framtidens utmaningar. Via möten och besök runt om i Sverige blir det tydligt att bristen på kapital är ett överhängande problem för småföretagare. Den globala krisen har tvingat många finansiella institutioner att öka sina penningreserver och låna ut mindre. Denna utveckling måste upphöra, de redan hårt pressade småföretagen ska inte behöva agera bank åt storföretagen under den här svåra tiden.

Tillgången på kapital och riskkapital måste förbättras. Alliansregeringens åtgärder om uppskjutna skatteinbetalningar ligger helt rätt i tiden men även tidigare reformer, så som avskaffandet av förmögenhetsskatten är rätt då de stimulerar tillgången på riskkapital. Det är bra åtgärder, men tyvärr räcker de inte. Med akut brist på kapital i många företag måste ytterligare åtgärder sättas in.

Ett förslag är etableringskonton, likt det danska systemet, som innebär att personer med löneinkomster får göra avdrag för insättningar på ett etableringskonto när den skattepliktiga inkomsten beräknas. Detta kapital kan sedan användas för att starta en verksamhet eller för att köpa aktier i ett annat bolag.

Även möjligheten att låna kapital måste förbättras. Detta kan exempelvis ske genom ett nytt uppdrag för Sjätte AP-fonden. Syftet är att kapitalet ska användas till att hjälpa de företag som redan har en sund rörelse i botten, men som på grund av krisen har tillfälliga finansiella problem. Sjätte AP-fonden har den erfarenhet och den kompetens som behövs för att kunna analysera, finansiera och utveckla små och medelstora företag. Detta är en möjlighet som vi borde använda oss av i ett läge då kapitalmarknaden uppenbarligen inte fungerar.

En annan tydlig signal är angående anställningsskyddet, las, som har ett sedan länge passerat ”bäst före datum”. Det är ett regelverk som är anpassat till 1970-talets industrisamhälle och därför borde förpassas till historien då det inte möter dagens kompetensbehov. Svenskt näringsliv visar i en färsk undersökning att hela 85 procent av företagarna känner oro för att de efter en personalminskning inte kommer att ha kvar den för verksamheten bästa kompetensen då turordningsreglerna vid uppsägning lägger hinder i vägen.

Dessutom innebär las att ungdomarna missgynnas då sist in, först ut, oftast innebär att det är de yngre som får sluta. Turordningen i ett företag måste i större utsträckning utgå från kompetens och skicklighet istället för antalet tjänsteår. En relevant fråga är om anställningsskyddet, i sin nuvarande utformning, verkligen är det bästa sättet att uppnå trygghet på arbetsmarknaden?

Sverige behöver fler människor som vågar starta eget eller satsa för att sitt företag ska växa. Detta förutsätter ett bättre företagsklimat och en förändrad syn på företagare och entreprenörer. Vi måste ge fler företag de förutsättningar som gör att de utvecklas i rätt riktning.

Mer läsning

Annons