Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skenande kostnader för skoldatorer

En trettioprocentig ökning av datapriset slår hårt mot ekonomin på kommunala grundskolor.
- Jag vet inte vad vi ska ta av, säger Jaak Kriisa, rektor på Norrsundsskolan.

Annons

Priset som grundskolorna betalar för att leasa datorer från kommunen har ökat rejält vid årsskiftet. För bärbara datorer har hyran ökat från 6 000 kronor per dator och år till 8 000 kronor. Många grundskolor har redan i dag en trång budget, menar Jaak Kriisa, rektor på Norrsundsskolan.

Vi är en högstadieskola som satsar mycket på att eleverna ska lära sig IT. Sammanlagt har vi 53 bärbara datorer som vi använder i alla ämnen. Nu ökar kostnaden för dem med 2 000 kronor per dator. Det blir mycket pengar.

Redan förra året gjorde Norrsundsskolan ett minusresultat med 200 000 kronor. För att klara den ökade datorkostnaden måste skolan dra ner på något annat.

Vi kan inte spara på skolmaten, inte lokaler, inte på lokalvården. Det finns bara läromedel eller tjänster att ta av.

Säger upp

För att lösa läget har Jaak Kriisa sagt upp sexton datorer. Det skulle bli en besparing på drygt 130 000 kronor.

Men jag har ännu inte fått något svar på om det överhuvudtaget är möjligt att säga upp datorer. Det borde det vara; när priset höjs utan att vi räknat med det, så måste det gå att påverka mängden datorer. Sexton datorer kostar nästan lika mycket som vi budgeterat för läromedel och kopiering hela det här året.

Det finns tankar om att kommunstyrelsen ska gå in och ta halva kostnaden. Skulle det hjälpa er?

Då får vi väl lämna tillbaka åtta datorer istället för sexton. Det är fortfarande 50 000 60 000 kronor som vi måste spara.

Men 8 000 kronor per bärbar dator och år är inte mycket mer än det ni tidigare betalade för varje bärbar dator?

Det spelar ingen roll. Vi har ingen budget för det nu eftersom 6 000 kronor var det pris vi fått.

Priserna höjdes med 4 miljoner

Det man kan lära sig för framtiden är att vara mer noga med informationen, säger Leif Klasson, IT-chef.

Kommunstyrelsen kan komma att höja ramarna för barn- och skolnämndens budget för att lösa problemen.

Sammanlagt ökar priset för datorerna på kommunens grundskolor och förskolor med 4 172 000 kronor. Många skolor delar Norrsundsskolans problem att betala.

Jag förstår att det här är besvärligt för dem, men jag vet inte vad jag kan göra. Det som är tokigt är att de enskilda skolorna inte hade klart för sig att höstens pris inte skulle gälla i vår, säger Leif Klasson.

Byttes ut

Bakgrunden till höjningen är att man under förra året bytte ut 1 300 datorer inom grundskolan och förskolan samtidigt som man byggde upp den nya digitala lärplattformen Fronter som alla elever, lärare och föräldrar ska kunna använda sig av. Sammantaget en stor satsning som nu måste betalas.

 Vi har det systemet att varje område inom kommunen ska bära sin egen kostnad. Vi slår ut den per dator. Inte förrän under hösten var det klart hur stora investeringarna skulle bli. I början av oktober togs det nya priset fram, säger Leif Klasson.

Att skillnaden mot det gamla priset blev så stor beror enligt Leif Klasson på att kostnaderna för de äldre datorerna var låga.

Inga nyinvesteringar hade gjorts sedan 2004 och de gamla datorerna var avskrivna. Men samtidigt gjorde vi ett minusresultat på IT-avdelningen förra året för att vi inte fick in tillräckliga intäkter för att täcka kostnaderna. Det kan vi inte göra om i år.

Det finns skolor som vill lämna tillbaka datorer till er för att de inte tycker att de har råd med lika många efter höjningen. Kan de göra det?

Det blir ett politiskt beslut. Men om man inte bestämmer något annat och det är ett stort antal så får vi fördela kostnaden på färre klienter.

Datorerna som blir kvar ute på skolorna blir dyrare?

Ja, så kan det bli. Men är det inte 100-tals datorer brukar vi kunna placera ut dem på andra ställen.

När fick skolorna veta att kostnaden för varje dator blev 2000 kronor högre?

Jag förutsätter att de fick veta det i oktober. Jag informerar genom barn- och utbildningskontorets projektledare. Jag har inga direkta informationskanaler ut till varje skola som de har.

Nu har kommunstyrelsen uppmärksammat att kostnaderna kan leda till problem för skolorna. Efter det senaste mötet i deras arbetsutskott ligger ett förslag om att man ska höja budgetramarna för Barn- och skolnämnden med hälften av den ökade kostnaden. Kommunalrådet Kjell Jansson (M) menar att de var tvungna att göra något.

Jag är bekymrad över läget och vill få ordning på den här frågan. Skolan är en av kommunens kärnverksamheter som vi måste se till att den fungerar.

Den andra halvan av ökningen ska barn- och utbildningskontoret själv stå för. Vad ska den tas av?

Det får man se över i barn-och skolnämnden, säger Kjell Jansson.

FAKTA

Norrsundsskolan

Skolan har ca 200 elever, budgeterade kostnader 2009:

350 000 kronor IT

70 000 läromedel (böcker och förbrukningsmaterial till ämnen som slöjd, hemkunskap)

75 000 kopiering (En stor del av material som används i undervisningen är kopierat)

Källa: Norrsundsskolan

FAKTA

Datorkostnader2007 juli-dec 4 104 kr PC, stationär 7 900 kr bärbar

2008 jan-juni 4 104 kr PC, stationär 7 900 kr bärbar

2008 juli-dec 5 000 kr PC, stationär 6 000 kr bärbar

2009 jan-juni 6 800 kr PC, stationär 8 000 kr bärbar

Källa: KSau

Mer läsning

Annons