Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sanering var god dröj!

Nu har Jan Lövbom i Grisslehamn fått nog. Han och grannarna i det miljöförorenade bostadsområdet vid Tomta såg väntar fortfarande på att marken ska saneras.
– Det här är en miljöskandal och kommunen gör ingenting. Jag är rädd för att det blir de som får stå för hela kalaset, säger han.

Annons

NT har flera gånger tidigare skrivit om det gamla sågverksområdet i Tomta i Grisslehamn, som 2006 blev bostadsområde. När länsstyrelsen samma år gjorde en inventering av marken upptäcktes det cancerframkallande ämnet pentaklorfenol, som använts vid impregnering. Då hade människor redan flyttat in i områdets nio nybyggda hus. 

En av dem var Jan Lövbom. Han är upprörd över att Norrtälje byggmarknad holding, som äger marken, inte har påbörjat saneringsarbetet.

De förhalar hela tiden ärendet. Men vi ger inte upp. De har ansvar i tio år och under den tiden kommer vi att fortsätta kämpa för att något görs, säger han.

Jan Lövbom är orolig för att Norrtälje byggmarknad holding inte ska kunna betala för saneringen av området och att kostnaden då ska tillfalla kommunen.

I företagets senaste bokslut står det att de ska betala en stor skuld till moderföretaget i Belgien. I och med det finns bara ett mindre kapital kvar i Norrtälje byggmarknad holding. Tänk om det går i konkurs, säger han.

I ett mejl till kommunen skriver Jan Lövbom därför nu att han hoppas att kommunen begär kvarstad på företagets resterande medel. Något han och grannarna även påtalat tidigare. Allt för att företagets ska kunna bekosta en sanering. 

Förra året gav kommunen Norrtälje byggmarknad holding ett föreläggande om att de skulle göra ytterligare provtagningar för att kontrollera hur spridda miljögifterna var.

Undersökningen skulle vara klar senast den 30 januari i år. För några veckor sedan kom äntligen resultatet. Det visar att det på vissa ställen finns halter av giftiga ämnen som är högre än riktvärdet. Alltså högre än vad som är tillåtet i ett bostadsområde.

Annika Jeppsson [email protected]

”Vi kan inte hoppa över några steg” Jag förstår om de boende kan känna att det går långsamt fram. Men på företaget har man inte varit speciellt samarbetsvilliga och då måste vi följa den gängse gången. Vi kan inte hoppa över några steg i en sådan här process, säger Per Nilsson, som handlägger ärendet.

Han berättar att kommunen har en del anmärkningar på den senaste undersökningen som har gjorts.

Vi har inte diskuterat det här med Norrtälje byggmarknad holding än, så egentligen är det lite svårt att kommentera. Men undersökningen borde ha varit mer omfattande. Det kan eventuellt bli så att vi kräver att företaget gör ytterligare provtagningar så att vi får reda på hur spridda gifterna i området är.

Vems ansvar är det att sanera marken?

Det är Norrtälje byggmarknad holding. Men eftersom undersökningarna inte är tillräckligt omfattande är det svårt att säga om hela eller bara delar av området måste saneras.

Vilket ansvar har kommunen? Att se till att företaget sanerar.

Kan det vara aktuellt för kommunen att begära kvarstad på företagets medel? Det kan jag inte svara på. Det är en fråga för våra jurister.

Annika Jeppsson

”Ansvarsfrågan är inte helt utredd”  Var vi står just nu har jag svårt att svara på. Dialogen med kommunen sköts av mina konsulter, säger Norrtälje byggmarknad holdings vd Pierre Lundblad.

Enligt honom är ansvarsfrågan inte utredd än.

Det här är en rörig situation som inte är rolig för någon. Vi har försökt reda ut det här i ett års tid.

Har ni pengar för att bekosta en eventuell sanering?

Självklart har vi det. Vi har reserverat ett belopp för det här. Att vi inte skulle ha pengar är rena spekulationer, säger Pierre Lundblad.

Enligt Norrtälje byggmarknad holdings advokat Raoul Smitt ligger en stor del av ansvaret på kommunen.

De borde inte ha beviljat företaget bygglov när marken i området inte hade undersökts. Enligt lag har exploatören ett ansvar men frågan är bara hur stort. Nu hoppas vi kunna lösa den här frågan. Om det inte går blir det en rättslig prövning och det vore olyckligt. Då tar det längre tid.

Kommer ni att genomföra fler undersökningar om kommunen kräver det?

Det är svårt att svara på eftersom vi inte vet vilka krav det i så fall skulle gälla. Men generellt sett skulle vi göra det.

Annika Jeppsson

Mer läsning

Annons