Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rusta för högkonjunktur

De allra flesta av oss upplever nu den första riktigt stora globala finanskrisen. Den värsta krisen sedan 1930-talet.

Annons

Högsta prioritet har naturligtvis uppdraget att stabilisera och få ordning på finansmarknaden. Det handlar om att återskapa tilltro till de finansiella systemen så att företag, kommuner och enskilda vågar och kan investera för framtiden. Här räcker det inte med lösningar i ett land, utan det krävs gemensamma tag. Även här spelar vår gemensamma förmåga inom EU en viktig roll för hur snabbt vi kan ta oss ur krisen.

Vi har i Sverige bättre förutsättningar än många andra länder i vår omgivning. Det visade inte minst OECD:s senaste bedömning.

Jag drar mig till minnes hur det lät i augusti 2008. Då var det många som ville använda alla pengar till nya utgifter eller till nya skattesänkningar. Men svaret från oss var att det låg klokskap i att under goda tider samla i ladorna för att kunna möta sämre tider. Sverige är ett litet, exportberoende land. Om något händer i vår omgivning påverkas vi därför snabbt.

Då, i augusti, såg vi en avmattning i ekonomin. Det var mot den bakgrunden vi la fram en balanserad stimulansbudget. Det gör att du får mer kvar i plånboken när januarilönen kommer.

Det ogillar oppositionen. De vill ta mer av lönen i skatt vi sänker skatten och ökar din köpkraft. Vi vill att du bestämmer mer över hur resultatet av ditt arbete ska användas.

Största skattesänkningen går till dem med lägre inkomster. Men, det är inte bara skatten på arbete som nu sänks utan även skatten för företag, kommuner och landsting genom sänkta arbetsgivaravgifter. Särskilt sänker vi för unga. De har det tuffast att komma ut på arbetsmarknaden.

Vi gör tydliga satsningar på forskning och utbildning. Nu kommer även en särskild satsning på yrkesutbildning genom inrättandet av en yrkeshögskola.

Vi rustar också och utvecklar infrastrukturen. Därför inleds en kraftfull närtidssatsning på vägar och järnvägar i hela landet.

Sammantaget satsar vi drygt en procent av BNP drygt 40 miljarder kronor. Detta är möjligt tack vare en varsam finanspolitik under högkonjunkturen, att vi då inte gjorde som vissa partier ville ökade de offentliga kostnaderna och gjorde slut på överskotten. Då hade också staten fått möta finanskrisen och alla paketkrav med tuffa besparingar.

Tack vare regeringens varsamhet har vi till skillnad från flera andra länder i vår omgivning minskat statsskulden samtidigt som vi samlat i ladorna för att kunna möta sämre tider. Det gör att vi nu sluppit göra som andra länder ovanpå alla andra åtstramningar diskutera statliga besparingar och neddragningar.

Tvärtom kan vi ge ekonomin en rejäl injektion, med en tydlig framtidssatsning. Det gäller också extraordinära åtgärder för att stötta enskilda människor som drabbas av den globala krisens effekter. Därför kompletterar vi arbetsmarknadspolitiken för att kunna hjälpa till i omställningen utan att glömma dem som står längst från arbetsmarknaden. Det innebär stöd både till dem som nu drabbas av arbetslöshet, de korttidsarbetslösa men också slopad arbetsgivaravgift för de som varit arbetslösa över ett år.

Det handlar om att satsa än mer på utbildning inte minst på att stärka yrkeskompetens. Därför ökade resurser till både yrkesvux och yrkeshögskolan. Ytterligare satsningar kommer också på infrastruktur och då på det som snabbt kan påbörjas nämligen underhåll och upprustning av vägar och järnvägar i hela landet.

Till detta ska läggas satsningar på ROT-avdrag som en del av de hushållsnära tjänsterna. Det gäller att rusta för framtiden med energiåtgärder och liknande samtidigt som detta stöttar upp byggsektorn.

Utöver de 32 miljarderna i budgeten från i höstas kommer nu 8,3 miljarder kronor för 2009. Till detta kommer räntesänkningarna. Men helt avgörande för vår ekonomi är en globalt återhämtad finansmarknad som gör att våra varor återigen får köpare.

Nu gäller det att rusta rätt för den högkonjunktur som kommer.

Mer läsning

Annons