Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Räddningsverket varnar för kraftigt höjda vattennivåer

Kommande klimatförändringar kan ge översvämningar i Norrtälje stad.
Räddningsverket har gjort en första kartering av tänkbara problem­områden längs ån.

Annons

Nu borde kommunen skaffa sig mer kunskaper, menar Kjell Mörnberg vid räddningstjänsten.

 Det måste finnas någon som driver frågan.

Den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen har räknat med att vattenståndet i havet i våra trakter, under en 100-årsperiod, vid enstaka tillfällen kan stiga med 1,7 meter.

Det handlar om toppar på några timmar innan vattnet sjunker tillbaka, med nivåerna är ändå fortsatt extremt höga, säger Kjell Mörnberg.

En fingervisning om vad som kan hända lämnades i januari 2007 då Societetsparken och låglänta områden längre ut i viken dränktes och ån svämmade över så att två bostadshus intill var i farozonen. Vattenståndet steg med åtminstone 85 centimeter över det normala.

Det kan hända igen om flera olika faktorer samverkar. Kraftiga ostliga vindar kan till exempel höja vattenytan med ytterligare en decimeter genom att havsvattnet trycks längre in i viken. Lågtryck och dåligt väder med stora regnmängder kan späda på problemen.

 Om det regnar mycket på Malstaslätten kan det bli stora flöden genom Norrtäljeån.

Och om mycket vatten forsar fram genom ån och sedan möter ett högt vattenstånd i viken ökar i sin tur risken för översvämningar.

Räddningsverkets rapport om Norrtäljeån bygger på beräkningar utifrån en datamodell. De högsta beräknade flödena inom en 100-årsperiod har tagits fram genom att data­modellen matats med maximalt ogynnsamma förutsättningar. Mycket regn, snösmältning och stora vattenmängder i marken.

Beräkningarna visar att de större broarna vid Norrtäljeån står kvar även vid de högsta flödena, men att vattnet kan stiga upp till en nivå motsvarande mitten på brobalken på bron vid Stora Brogatan.

I förutsättningarna ingår att vägbankar och broar inte rasar och att vattnet är rent.

I verkligheten följer buskar, träd och jord med i strömmarna vid de högsta flödena, vilket kan ge extra dämningar.

Karteringen visar också att låglänta områden vid Kyrksjön, Malstasjön och sjön Ludden kan drabbas av översvämningar, men bara ett fåtal bostäder är berörda.  Kommunen är skyldig att ha en beredskap, säger Kjell Mörnberg.

Det kan handla om att skaffa fram pumpar och att socialförvaltningen ska ha en plan för var översvämningsdrabbade kan få tak över huvudet.

Ann Sjöblom

Mer läsning

Annons