Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Protester mot nya fritidshus

Ska man bevara ett genuint skärgårdsområde med en levande jordbruksbygd eller exploatera för nya fritidshus?
Frågan har blossat upp till konflikt i Edeby på Väddö där 25 fastighetsägare protesterar mot planerna.
 

Annons

Roine Hansson är lantbrukare i femte generationen. Han är uprörd över planerna på att 12-15 tomter för nya fritidshus på 80 kvadratmeter planeras att styckas av i ett jordbrukslandskap.

 Det är vansinnigt att stycka av jordbruksmark som ger föda åt människor och djur. Både kommunen och länsstyrelsen har ett ansvar att förhindra exploateringen. Vi måste vara rädda om den lilla jordbruksmark som finns kvar i kommunen, säger han.

Ett dödsbo har begärt att få upprätta en detaljplan för Edeby 2:24.

Området är sju hektar stort och beläget i en gammal jordsbruksbygd där fastigheter gått i arv i generationer.

Roine Hansson har i många år arrenderat cirka tre hektar av området och har velat köpa in marken, men fått nej.

Kommunen har medgivit dödsboet att få göra en planprövning.

Ärendet som varit ute på samrådsyttrande har väckt starka protester från fastighetsägare i området. De hävdar att planförslaget strider mot kommunens översiktsplan från 2004, de hävdar också att området ligger inom ett kustområde av riksintresse med kulturvärden och därför inte ska exploateras.

 Planerna strider mot översiktsplanen, slår Solveig Björk, en av fastighetsägarna, fast.

Fastighetsägarna anser att fritidshusbebyggelsen skulle öka belastningen på vatten samt vägar och avlopp i området. Tillgången och kvaliteten på dricksvattnet hotas om området exploateras.

Redan i dag finns det problem med dricksvattnet, säger Lars Qvist, boende i området. Han anser att planen hotar att slå söder en gammal levande kultur- och jordbruksbygd.

Fastighetsägarna är förvånade över att flera gamla byggnader som gamla byskolan, båtsmanstorpet och en jordbruksfastighet, som utgör en kulturbygd i Norra Edeby by, inte nämns i utredningen.

Ingemar Stråe, pensionär och före detta planarkitekt på Norrtälje kommun är konsult åt dödsboet som begärt att få planen prövad.

Han känner till att förslaget strider mot kommunens översiktsplan.

 Så länsstyrelsen beslut kommer att väga tungt, säger Stråe.

Mer läsning

Annons