Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Östersjöplan ska minska utsläppen

Nya reningsverk har minskat utsläppen av fosfor och kväve, men mycket återstår att göra för att minska övergödningen i Östersjön.

Annons

I november enades länderna i Helsingforskommissionen, Helcom, om en aktionsplan - Baltic Sea Action Plan.

- Målet är att år 2021 ha samma siktdjup som på 1950-talet, säger Ulla-Britta Fallenius, direktör på Naturvårdsverket och projektledare för den svenska aktionsplanen.

Övergödningen är ett av de prioriterade områdena i Baltic Sea Action Plan. Utsläppen av fosfor och kväve måste minska kraftigt för att nå de mål som satts upp.

- Man måste göra något nu, det handlar om diffusa utsläpp och det tar tid, säger Ulla-Britta Fallenius.

- Framför allt handlar det om jordbruket. I Sverige står jordbruket för cirka 50 procent av utsläppen av närsalter. EU:s jordbrukspolitik har inte haft fokus på miljö. 

I dag svarar Polen för de största utsläppen till Östersjön. Risken är att de ökar om landets jordbruk börjar bedrivas mer intensivt.

- Om de skulle ha samma intensiva jordbruk som vi ökar belastningen med stora siffror. Det är en riktig rysare, säger Ulla-Britta Fallenius. 

Hon är ansvarig för den svenska aktionsplan som ska tas fram. Den första delen lades fram i maj och listar ett stort antal åtgärder, bland annat inom jordbruket. Ulla-Britt Fallenius tror att planen kan ge goda resultat.

- Den har stor betydelse, den ställer stora krav på alla länder, inklusive Sverige. Jag tror att målen går att uppnå, men tidsplanen är tuff. 

Lennart Gladh, Östersjöansvarig på Värdsnaturfonden, WWF, är betydligt mer skeptisk.

- Planen är inte så stark från början och blir svagare av kompromisser. Målen för övergödningen är nationella och kan omförhandlas.

Han ser också jordbruket som ett av de absolut största hoten.

- Där görs inte tillräckligt i dag. Man måste bland annat reglera användningen av gödsel, där tycker vi att man ska vara mycket tuffare.

- När spannmålspriserna stiger odlas all mark upp och skyddszoner försvinner, det är också ett problem. 

Han vill flytta Östersjöfrågan från miljöministernivå till statsministernivå, för att slippa en dragkamp mellan olika intresseområden.

- Miljöministrarna klarar inte av att lösa frågan, vi vill lyfta upp den som man gjorde med klimatfrågan.

- Östersjön är världens mest genomforskade och övervakade hav, forskarna vet vad man ska göra. 

Hur sjuk är Östersjön? - Vi har 70 000 kvadratmeter döda bottnar, det motsvarar dubbla svenska åkerarealen. Det tar tid att förändra, vi pratar om 30-40 år. 

Margaretha Levin [email protected]

Mer läsning

Annons