Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oseriöst om strandskyddet

Annons

Dagens strandskyddslag fungerar inte. Det är Norrtälje kommun ett bra bevis på. För trots att det i princip är byggförbud på alla stränder, så är det alldeles för många sträckor längs kusten som är bebyggda. Orsaken är alla de dispenser från strandskyddet som beviljats.

Andra delar av Sverige, till exempel Norrlands inland, har inte alls samma problem. Där har man gott om sjöar och obebyggda stränder.

Trots det är strandskyddslagen densamma i hela Sverige. Det är orimligt. Eftersom exploateringen av stränderna ser helt olika ut i olika delar av Sverige, borde också lagen se olika ut. Där stränderna är hårt exploaterade bör lagen skärpas, medan det bör bli lättare att bygga vid stränderna i glesbefolkade delar av Sverige.

Dessa tankar finns också i regeringskansliet. Miljödepartementet presenterade i våras en promemoria med ett nytt förslag till ny strandskyddslag. Där föreslår man att det skall bli enklare att få dispens för att bygga vid stränderna i glesbygden, medan det skall bli svårare på kuststräckan mellan Bohuslän och norra Uppland, samt vid Höga kusten. Det blir också kommunerna som får ge dispenser för strandskyddet, istället för länsstyrelserna, som i dag. Istället skall länsstyrelserna kontrollera att kommunerna följer lagen.

Det här är ett bra förslag, även om det finns vissa betänkligheter, till exempel risken för att länsstyrelserna inte får de resurser som krävs för att kontrollen skall bli effektiv. Det är därför inte konstigt att huvudförslagen i departementspromemorian har fått stöd av nästan alla remissinstanser, och alla partier utom miljöpartiet.

Naturskyddsföreningen är dock emot. Naturskyddsföreningen menar att förslaget utarmar allemansrätten och man presenterade i veckan en opinionsundersökning som man säger visar att över 80 procent av svenskarna är emot departementets förslag.

Om man tittar på undersökningen visar det sig dock att de som tillfrågats inte alls har fått ta ställning till departementets förslag, utan till ett förslag som innebär att strandskyddet skall försvagas i hela Sverige. Det gör undersökningen värdelös.

Det är synd att seriösa Naturskyddsföreningen tar till den här typen av oseriösa metoder. Det är också synd att föreningen inte tar fram något motförslag, eftersom man ändå säger sig vara för att strandskyddslagen blir olika i olika delar av landet. Då hade man haft större möjlighet att påverka förslaget än genom lögnaktiga opinionsundersökningar.

Regeringen förväntas lägga fram sitt förslag om strandskyddet nästa vecka. Förhoppningsvis har man rätat ut de frågetecken som fanns i departementspromemorian, och föreslår ett klart starkare skydd för de obebyggda stränder som fortfarande finns kvar här i kommunen.

Mer läsning

Annons