Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökat patientinflytande med tandvårdskonkurrens

Mångfald i tandvården - mer inflytande för patienten.
Alliansen i Stockholms läns landsting arbetar för att ge patienterna mer inflytande i vården. När patienterna får större möjlighet att påverka vården, ökar både kvalitet och tillgänglighet. Det gäller också inom tandvården.

Annons

Det finns i dag valfrihet i valet av tandläkare. De tandläkare som vill och kan är fria att erbjuda invånarna tandvård.

Tandvården i Stockholms län består i dag dels av Folktandvården, som ägs av landstinget och har både stora och små kliniker över hela länet, dels av många små mottagningar i privat regi. För att ytterligare öka tandvårdskonsumenternas valfrihet behöver Folktandvården och de små privata mottagningarna kompletteras med medelstora aktörer. Mottagningar som har större ekonomiska muskler och robustare verksamhet.

Vi har alla nytta av att det finns flera starka tandvårdsaktörer i olika storlekar som fritt konkurrerar på en välfungerande marknad. Det gör det möjligt att jämföra både priser och vårdkvalitet.

Folktandvården är i dag ett välskött företag. Att verksamheten får fortsätta att utvecklas av en självständig ledning är en förutsättning för att den ska bli ännu bättre. Vissa delar kan behöva utvecklas medan andra delar kan gynnas bäst av att drivas i annan regi.

Därför fick Folktandvården i höstas i uppdrag att sälja en mindre del, sju till nio procent, av sin verksamhet. Urvalet har gjorts efter en noggrann analys. De kliniker som lämnar Folktandvården ska ha goda förutsättningar att utvecklas som självständiga aktörer med nya ägare och kunna erbjuda invånarna prisvärd tandvård. Samtidigt ska det nya, något mindre Folktandvården, finnas kvar som en stark aktör på tandvårdsmarknaden i länet och ha fortsatt goda förutsättningar att utvecklas.

För egen del får Folktandvården möjlighet att kunna satsa på att vara med och bidra till konkurrensen där man i dag har en svagare ställning. Naturligtvis kommer en mindre Folktandvård att behöva en mindre central administration. Den duktiga personalen på klinikerna har möjlighet och kommer förhoppningsvis att vilja följa med till nya ägare, om de inte själva tar över. Handlingsplaner finns för dem som eventuellt vill stanna i Folktandvården liksom för hur Folktandvårdens organisation och kostnader behöver ses över.

För patienten kommer förändringen, utöver att mottagningen eventuellt byter skylt, innebära bättre priser på sikt, och en mer tillgänglig tandvård. Oavsett om mottagningarna i framtiden drivs av personalkooperativ, privattandläkare eller privata tandläkarbolag, kommer de kliniker som säljs att ha samma samhällsansvar som Folktandvårdsklinikerna har i dag. Det gäller förebyggande åtgärder för barn och ungdomar, särskilt ansvar för de barn och unga som inte har gjort ett aktivt tandläkarval, och ett åtagande att ta emot alla patienter.

Tandvård är en nödvändig men inte alltid behaglig upplevelse inte heller för plånboken. En bra, prisvärd tandvård är allra viktigast för de som har minst marginaler. Bra tandhälsa är en rättighet för alla, och bra konkurrens som håller nere priserna är en viktig uppgift för oss som är politiskt ansvariga för tandvården i länet.

Alla som bor i Stockholms län kommer att få större inflytande över sin egen tandvård samtidigt som vi kan känna oss trygga med att ”folktandvårdsansvaret” som värnar barn, unga och de med minst marginaler består. Oavsett vilken tandläkare vi går till.

Catharina Elmsäter-Svärd, M

finanslandstingsråd

ordförande allmänna och

strategiska utskotten

Maria Wallhager, FP

biträdande finanslandstingsråd, ordförande produktionsutskottet

Stig Nyman, KD

biträdande finanslandstingsråd ordförande FoUU-utskottet

Gustav Andersson, C

biträdande sjukvårdslandstingsråd

ordförande tandvårdsberedningen

Mer läsning

Annons