Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öka kontrollen av dem som driver friskolor

Efter att ha haft uppdrag på ett flertal gymnasieskolor i Sverige, både kommunala och friskolor, vill jag dela med mig av de erfarenheter jag dragit på mig under åren, och också ifrågasätta vissa friskolors huvudmäns seriositet.
 

Annons

När det gäller att ”avknoppa” kommunala skolor till friskolor så ter det sig för mig märkligt att en rektor på en kommunal skola, ihop med en del av personalen, i vissa fall bara får ”ta över” verksamheten. Vad är det som säger att rektorn och den personal han eller hon får med sig är bäst lämpade för att driva en friskola, med allt vad det innebär.

Och även om så vore fallet så är det en ren rättvisesak att alla andra eventuella intressenter får möjlighet att lämna anbud och sin vision på hur skolan skall drivas. När det gäller alla andra upphandlingar kring kommunala verksamheter så skall dessa konkurrensutsättas, varför detta uppenbarligen inte gäller skolor är för mig uppseendeväckande.

Förfaringssättet skulle naturligtvis vara att aktuell kommun först gick ut och deklarerade att man har en kommunal skola som man vill omvandla till friskola. Efter detta får alla intressenter lämna ekonomiska anbud på verksamheten, men också i klartext berätta vilka visioner de har för den aktuella skolans framtid. Efter detta görs en utvärdering av de anbud som kommit in och kommunen bestämmer sig, precis som alla andra normala kommunala upphandlingar, att anta det anbudet som ur kommuninvånarnas synvinkel är bäst.

Vad är det som är så svårt med detta? När det gäller andra kommunala upphandlingar är detta en självklarhet, varför är det inte så i skolans värld?

Det finns dessutom i dag friskolor på gymnasienivå som drivs av huvudmän som enligt min mening förverkat sin rätt till att driva skola. Den myndighet som i dag granskar kvaliteten på friskolor är skolinspektionen där alla klagomål från föräldrar och elever behandlas.

Men, har det visat sig, skolinspektionen har ringa möjlighet till att stänga av eller sätta press på friskolornas huvudmän. Själv har jag blivit varse detta på olika sätt, men det tydligaste exemplet för mig är hanteringen av Energitekniska Gymnasiet med tillstånd i Norrtälje, Upplands-Väsby och Täby kommun, där huvudmannen sitter som rektor på en kommunal grundskola i Österåkers kommun och planerar en avknoppning och samtidigt driver en friskola i Täby kommun.

Att inte skolinspektionen, journalister och politiker granskar detta noggrannare när samma huvudman till nästa höst planerar starta även i Norrtälje och Upplands-Väsby kommun kan bara beklagas.

Att huvudmannen dessutom sitter som folkvald kommunpolitiker i moderaterna borde innebära att granskningen vore än mer noggrann. Eller, kan det vara så illa att man som politiker slipper granskningen just därför?

Slutligen.

V

ad säger skolinspektionen? Vad säger friskolornas egna förbund? Vad säger den politiska oppositionen?

Min förhoppning är att detta debattinlägg får människor att öppna ögonen för vad som nu sker i gymnasieskolan, och att inte debatten stannar av när det gäller friskolor, den behövs mer än någonsin om vi skall kunna hålla alla oseriösa huvudmän borta från våra skolor.

Mer läsning

Annons